www.dailymail.co.uk, www.cs.wikipedia.org, www.mysteriesrunsolved.com

Španělský Excalibur, jak ho pojmenovali, je starý přibližně 3200 let. Je jednou z deseti zbraní, které kdy byly na prázdninovém ostrově Mallorca objeveny. Výjimečný je nejen místem, kde byl nalezen, ale také tím, že je neuvěřitelně zachovalý.

„Bylo to obrovské překvapení. Oblast byla nejdřív vydrancována Římany,” řekl Jaume Deya, který meč našel. „A od 50. let 20. století zde byly prováděny archeologické vykopávky. Nikdo tedy nečekal, že se zde objeví nějaký nový artefakt.”

Meč Talayot 

Kamenné megality neboli talayoty, jejichž stáří sahá do roku 1000 až 6000 před naším letopočtem, jsou pozůstatkem talayotické kultury obývající ostrovy Mallorca a Menorca v době bronzové a železné. Pradávná civilizace je stále zahalena rouškou tajemství. 

Odborníci totiž neví, k čemu přesně pyramidové stavby sloužily. Předpokládají, že některé z nich byly hrobkami nebo měly obrannou funkci. Jiné mohly být místem k setkávání, kde se prováděly náboženské rituály. 

Objev meče tedy poskytuje další vhled do myšlení starověké kultury. Jeho umístění naznačuje, že byl úmyslně zakopán. Mohl tedy symbolizovat oběť aristokratické rodiny božstvu. Je však také pravděpodobné, že ho zde někdo ukryl, ale nestihl si ho vyzvednout.

Talayotická kultura

Zbraň byla totiž vyrobena kolem roku 1200 př. n. l., tedy v době, kdy talayotická kultura vážně upadala a Mallorca byla ohrožována Féničany. 

Zdroj: Youtube

„Již dříve bylo nalezeno asi deset podobných nástrojů. Vykopali je místní farmáři či stavitelé a předali je úřadům. Znamenalo to, že odborníkům, kteří je zkoumali, chyběla k vytvoření historického příběhu důležitá nápověda - přesné místo jejich objevu. Španělský Excalibur je prvním artefaktem, který můžeme zařadit nejen do času, ale i prostoru,” říká Jaume Deya.