Nejprve bychom si však mělo položit otázku, co si pod pojmem počítač vlastně představit. Není to totiž tak jednoduché. Například samotné slovo „počítač“ bylo od počátku 17. století až do poloviny 20. století přiřazováno lidem, kteří prováděli výpočty (obvykle vysokou rychlostí), neboli "počítali". Takže prvními počítači byli vlastně lidé – ale to jen tak na úvod.

Teprve když byly vynalezeny stroje, které dokázaly provádět stejné úkoly, slovo postupně změnilo svůj význam.

Ale počítače – respektive stroje, které byly „nějak“ schopné „něco“ počítat, zde byly o mnoho dříve.

Nejstarší počítač na světě

V roce 1901 bylo však nalezeno v Řecku ve vraku lodi Antikythéry další zvláštní zařízení, nad nímž si lámal vědecký svět hlavu po několik desetiletí. Bylo velmi těžké pochopit, jak toto 2000 let staré zařízení fungovalo. I když se nejednalo o počítač v pravém smyslu slova, právě tento stroj je často označován za nejstarší "počítač" na světě.

Na video se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Vrak lodi pocházel z římské doby a je pravděpodobné, že ručně poháněné zařízení sloužilo k předpovídání zatmění a dalších astronomických událostí. Bohužel se ale zařízení nezachovalo celé, ale dochovala se pouze třetina stroje. O to těžší bylo zjistit, jak mechanismus fungoval.

I když se většinu jeho funkcí a částí podařilo rozluštit už dříve, mechanismus byl skutečným oříškem. Zejména převodový systém v přední části zůstával dlouho záhadou, dokud se výzkumu neujali vědci z londýnské univerzity.

Těm se pomocí 3D počítačového modelování podařilo zkonstruovat celý vzhled zařízení a poté ze vrhli do konstrukce jeho repliky v plném měřítku.

Hvězdná Antikythera

Díky přesnému modelu a konstrukci zejména přední části došlo k odhalení mnoha detailů a složitého mechanismu uvnitř přístroje. Antikythera zachycuje Slunce, Měsíc i planety a ukazuje se, že se jednalo ve skutečnosti o astronomickou kalkulačku a první analogový počítač na světě.

Antikythera je vyrobena z bronzu a jsou v ní desítky ozubených kol. Na zadním krytu je popis displeje s vesmírem, který znázorňuje pohyb pěti planet, jež byly známy v době sestrojení přístroje. Původní výrobce není samozřejmě znám, ale je zvláštní, že i z fragmentů, které se zachovaly, je jasné, že stroj fungoval.

Na další video, které podrobně ukazuje mechaniku stroje, se můžete podívat tady:

Zdroj: Youtube

Možné je, že za konstrukcí Antikythery stojí někdo z Hipparchovy školy. Hipparchos byl řecký astronom, geograf a matematik, jehož někteří vědci dnes považují dokonce za největšího astronoma starověku vůbec. Byl prvním Řekem, který vypracoval kvantitativní a přesné modely pohybu Slunce a Měsíce.

Zdroje:

en.wikipedia.org/wiki/Antikythera_mechanism, www.bbc.com, www.antikythera-mechanism.gr