Pašerák se zaradoval a hned druhý den navštívil syrského biskupa Samuelyho, známého kupce starověkých artefaktů. Ten, jakmile svitky spatřil, věděl, že jde o něco mimořádného. Zamířil proto na Hebrejskou univerzitu v Jeruzalémě, kde nález ukázal historikům.

Odborníci zjistili, že rukopisy obsahují biblické texty. Téměř ihned se vydali do oblasti nálezu, aby zahájili archeologický průzkum. Během několika dalších let bylo objeveno přibližně 900 svitků. Většina z nich byla napsána mezi lety 200 př. n. l. a 68 n. l. na kůži nebo pergamenu. Jeden z nich se však odlišoval. Byl zhotoven z čisté mědi a nedal se rozvinout.

Měděný svitek od Mrtvého moře

Po mnoha pokusech se badatelé rozhodli, že 20 centimetrů široký a necelých 30 centimetrů vysoký svitek rozřežou na jednotlivé segmenty. Ukázalo se, že je napsán v mišnajštině nebo postbiblické hebrejštině a nenese žádné náboženské texty. Naopak, odkazuje na přibližně 64 míst, kde by měl být ukrytý značný peněžní obnos.

„Pod schody je solná jáma, v níž je čtyřicet jedna talentů stříbra," prozrazuje jedna z vět. Další naviguje k „bazénu, který se nachází na východě od Kohlitu. V jeho severním rohu kopejte do hloubky čtyř loktů. Najdete tam dvacet dva talentů stříbrných mincí." Dohromady by ve Svaté zemi mělo být ukryto 1280 talentů zlatých mincí, 65 prutů pravého zlata, 600 nádob se stříbrnými mincemi a 600 chrámových váz plných zlata a stříbra určených na obětiny. Celková hodnota byla vyčíslena na 27 miliard korun.

„Záhadou však stále zůstává, kde se popisovaná místa nacházejí," říká historik a teolog Tom Meyer. „Myslíme si, že jednotlivé části pokladu jsou pohřbeny kolem Jeruzaléma a v jeskyních okolo Mrtvého moře a Jericha." Žádné z expedic se zatím nepodařilo popisové bohatství najít. Někteří archeologové tak předpokládají, že hledače dávno předběhli Římané, kteří oblast okupovali a vyplenili.

Starodávný poklad

Další odborníci také spekulují, že poklad byl ukrytý v Druhém jeruzalémském chrámu, jež stál na Chrámové hoře od roku asi 516 př. n. l. do roku 70 n. l., kdy byl vypálen římským vojskem vedeným Titem. V tom případě by byl navěky ztracen v propadlišti dějin.

Zdroj: Youtube

„Měděný svitek byl podle mého názoru zhotoven s nadějí, že tým kopáčů použije peníze na obnovení chrámu poté, co Židé úspěšně odrazí římskou invazi," vysvětluje profesor Mayer. „Nikdo nečekal, že se tak nestane. Pokud zůstaly na místě, staly by se největším archeologickým objevem v historii," říká s nadějí v hlase.

Zdroj:

www.express.co.uk, www.cs.wikipedia.org