Nově přeložený hebrejský text Massekhet Kelim říká, že již ví, kde byly ukryty poklady z chrámu krále Šalamouna, tedy Prvního chrámu. Umístění archy je však i v novém textu nejasné, stejně jako osudy ostatních pokladů z chrámu. Vše by mělo být odhaleno až v den příchodu Mesiáše, syna Davidova...

Massekhet Kelim, tedy "Pojednání o nádobách" tvrdí, že "poklady byly ukryty řadou levitů a proroků", jak napsal profesor James Davila. Upřesňuje, že některé z pokladů byly ukryty na různých místech v zemi Izraelské a v Babylonii, jiné byly předány do rukou andělů Šamšíela, Michaela, Gabriela a snad i Sárila ... Zvláštní je, že nové pojednání se v některých ohledech podobá kovovému "měděnému svitku" od Mrtvého moře. Měděný svitek, který je starý asi 1900 let, vykazuje několik "nápadných paralel" s nově přeloženým traktátem, jak tvrdí odborníci.

Na nové video se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Legendy? Anebo skutečnost?

Nové pojednání hovoří v jedné části o "sedmdesáti sedmi zlatých deskách, jejichž zlato pocházelo ze stěn rajské zahrady, která byla odhalena Šalomounovi, a zářily jako záře slunce a měsíce, které září na výšinách světa".

Autor textu se pravděpodobně nesnažil zprostředkovat faktická místa ukrytých pokladů Šalamounova chrámu, ale spíše psal fiktivní informace. Vycházel přitom z různých legend a tradičních metod exegeze, tedy výkladu písma, aby odvodil, kde mohly být poklady ukryty. Podle interpretů textu se však spíše jedná o zábavnou fikci, která má však dost společného s již zmíněným měděným svitkem.

"Domnívám se, že ten, kdo napsal Traktát o nádobách, přišel na stejný nápad. Zapsat seznam pokladů na kov. Zřejmě to byl jeho nápad, ale není vyloučeno ani to, že pisatel znal nějakou starověkou tradici nebo zvyk o zapisování důležitých informací na kov," napsal odborník na tyto texty, James Davila.

Studium traktátu stále pokračuje, i když desky se samotným traktátem jsou nyní nezvěstné. Nedávný výzkum ukázal, že byly vytvořeny v Sýrii na přelomu 19. a 20. století, což naznačuje, že traktát byl vyprávěn propracovaným způsobem až do relativně moderní doby.

Zdroj: Youtube

Zdroje: www.livescience.com, en.wikipedia.org/wiki/Ark_of_the_Covenant