Možná je lepší zůstat chudý, než se nechat pohltit nezastavitelnou mocí peněz. Zhýralosti se totiž jen těžko odolává.

Jak žila nejbohatší rodina středověku?

Medičejové byli vždy dobrými obchodníky a tak se postupem času dopracovali ke skutečně obrovskému majetku. Byly to pak právě peníze, které tolik změnily jejich charakter. 

Psal se rok 1260. Tehdy poprvé se objevil někdo zvaný Medičej. Od svých počátků se živili jako zdatní obchodníci a zemědělci. Medičejové vlastnili také tkalcovské dílny a na co sáhli, se jim dařilo.

Nejvýznamnějším z toho rodu byl pak Jan z Bicci Medičejský. Nechyběl mu nápad a schopnost ho zrealizovat. Jan v roce 1397 založil banku. Jako výhradně jediný bankéř papeže Jana XXIII. pak velmi rychle zbohatl a v obchodní sektoru získal náležitý respekt.

Zapomenout však nesmíme ani na jeho syna Cosima. Ten se angažoval především v politice a dokázal tak mocně a lstivě dosáhnout všeho, co si usmyslel, že byl jakýmsi neoficiálním vládcem Florencie.

Medičejové se zasloužili o mnohé. Stavěli paláce, zakládali knihovny a akademie. Jejich cílem nebyl pouze obchod, ale také věda a vzdělanost. 

Genialita, a to nejen ta obchodní, se u Medičejů dědila z generace na generaci. Významnou osobou se stal také Janův vnuk, Lorenzo Medičejský. Ten navíc disponoval poměrně krásným vzezřením a tak se pro něj dosahování cílů často stalo o něco snazším. Lorenzo byl charismatický mladý muž a výborný řečník. Díky jemu nemalému vlivu došlo ke sňatkové reformě. Jeho obchodní geny dobře věděly, že ty nejlepší rodiny vznikají spojením správných rodových linií.

Obří majetek je dovedl ke strašné zhýralosti

Ačkoliv se Medičejové skutečně o mnohé zasloužili a ne vždy jednali jen ve svůj vlastní prospěch, rozstoucí společenský vliv a následně i majetek se záhy podepsal na jejich charakteru. Jejich honosná sídla doslova přetékala zlatem. Nešetřili na vybavení ani dekoracích a své bohatství si náležitě užívali. 

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Vše, co jim již nebylo vhod, bezmyšlenkovitě vyhazovali, aby to rychle nahradili novým a modernějším. Medičejové si užívali luxusu v té největší podobě. Měli desítky služebníků, jejich potomky vychovávaly chůvy a vzdělávaly soukromé učitelky.

Slabost však měli také pro módu. Volili vždy ty nejkvalitnější a zároveň nejkrásnější kousky. Ženy Medičejů měly skříně k prasknutí plné kožichů z pravých kožešin, muži nosili opasky zdobené zlatem či drahokamy. 

Zhýralostí to u Medičejů jen sršelo, ale jim se jejich bohatství zamlouvalo natolik, že ho rádi a často dávali na odiv všem, kteří se vyskytli v jejich bezprostřední blízkosti.

Zdroje:

www.britannica.com

www.history.com

www.visitflorence.com