Japonsko je zemí, kde je prapodivných památek skutečně mnoho: Pohřební komory, obětní oltáře, podzemní stavby, od obrovských krakorců až po tajemné komory vytesané do pevné skály, i kamenné věže známé jako skryté domy, "nunoby". Tyto jedinečné, člověkem vytvořené stavby se nacházejí téměř výhradně v oblasti Hokkaidō a sloužily k lovu a jako pozorovací věže k odhalení případných útočníků.

I podobných megalitů, jako je Ishi no Hōden, se na území Japonska nachází více.

Jak byl megalit Ishi-no-Hoden objeven?

I když přesné datum objevu megalitu není zaznamenáno, předpokládá se, že se tak stalo na počátku 19. století. Zmínky o megalitu jsou však daleko starší, ale jeho zkoumání je z etických důvodů obtížné. Vedle něj totiž vznikl šintoistický klášter.

Megalit byl objeven v době, kdy nedaleko malého japonského města Takasago prováděli archeologové průzkum skal. Spatřili tehdy podivný objekt, v němž později poznali kamenný blok o hmotnosti asi 600 tun.

Monolit se nachází ve velké prohlubni, která u jeho paty tvoří jezírko. Monolit tvarově vypadá jako dva ploché obdélníkové rovnoběžníky orientované svisle a obepínající malý obdélníkový rovnoběžník. Prostor mezi okolním skalním podložím a megalitem je dostatečně široký, aby jím mohl projít jeden dospělý člověk.

Na video se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Megalit? Nebo prastarý mechanismus?

Podle některých vědců se nejedná o obyčejný megalit, ale skrytý prastarý mechanismus.

Megalit Ishi-no-Hoden totiž i na první pohled vypadá jako obří kus ze složitější techniky. Na jedné z jeho rovin se nachází hranolový výstupek, který by mohl být při troše fantazie zubem ozubeného kola. Na jeho bočních stranách jsou pak další drážky, které mohly sloužit i k pohybu samotného kamene po protikusech ve větší konstrukci.

Věda podobné megality datuje do 6. nebo 7. století našeho letopočtu, ale na základě starověkých domácích artefaktů nalezených v této oblasti mohou být kameny mnohem starší.

V porovnání s těmito teoriemi nevypadá povrchová úprava megalitu jako ruční práce. Byl při ní nejspíš použit nějaký mechanický nástroj, kterým byla tvrdá hornina vybroušena.

Ale za jakým účelem stavba vznikla?

Hypotézy: Obři jsou nejpravděpodobnější

Za neobyčejnou skalní strukturou se skrývá mnoho hypotéz, z nichž ta o obrech je paradoxně nejpřijatelnější. V japonských mýtech se totiž obři často vyskytují a legendy hovoří o tom, že rozkvět jejich kultury a civilizace spadá do doby před 40 až 60 tisíci lety. Hlavním městem předpotopní civilizace obrů byl pak dnešní park Asuka. Folklorista Isura Masazuki tvrdí, že v parku Asuka se nacházejí nejen megality, ale i přesné detaily dávných kamenných zařízení.

Na území tohoto parku jsou zpracovány megality staré desítky tisíc let a vážící od 350 tun do 1500 tun. Nabízí se proto logické vysvětlení právě v podobě obrů. Obři jsou v japonské mytologii popisováni jako dobří veselí chlapíci. Jsou to polobozi, potomci bohů a lidských žen.

Protože japonské kamenné bloky jsou skutečně masivní, pohnout s nimi by dokázali skutečně jen obři. Navíc se v parku Asuka našel i hrob, jehož rozměry obří kostře skutečně odpovídají. Bohužel nebyly nalezeny žádné lidské ostatky ani domácí artefakty, ale samotné lůžko měří 4,5 krát 1,8 metru. Kromě toho jsou na několika megalitech do kamene vytesány obrazy znázorňující obří postavy.

Podobnost s pyramidami

Stavba megalitických mechanismů v Japonsku tak v mnohém připomíná dosud neobjasněnou stavbu pyramid v Gíze. I zde se spojuje věda, technologie a matematika a pyramidy jsou jedinými známými starověkými stavbami, při jejichž stavbě byly použity přesně opracované bloky, z nichž každý vážil až 80 tun. Bloky do sebe přitom perfektně zapadají. Ale v Egyptě nikdo o obrech nemluví.

Je možné, že pyramidy byly postaveny pomocí pák a koleček, ale pak je přesnost jednotlivých kvádrů ještě více zarážející. Stavba megalitů v parku Iši-no-Hoden a Asuka byla mnohem složitější.

V mnoha případech japonských megalitů totiž hovoříme o blocích vážících až 1000 tun!

Odpověď na otázku, kdo starobylé japonské megality postavil, stále neznáme. Jak by pak ale vznikl megalit Ishi-no-Hōden, 500 tunový obr, měřící 6,4 m na šířku, 5,7 m na výšku a 7,2 m na tloušťku?

Na další japonské obry se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Zdroje:

mysteriesrunsolved.com

en.wikipedia.org/wiki/Ishi