Co jsou megality z Baalbeku? Baalbek je starověké naleziště v Libanonu, které je pověstné obřími megality. Lokalita je považována za posvátné místo, protože zde, na vrcholu mohyly, stál chrám. Ohledně místa samotného se objevují četné spekulace, zejména ohledně místa, kde stál Jupiterův chrám, z něhož dnes zbylo jen několik sloupů.

Hlavní megalit se skládá ze tří velkých kamenů, známých jako trilit nebo Triliton, z nichž každý váží přibližně 800 až 1 000 tun, a několika dalších menších kamenů o hmotnosti několika set tun. Kameny byly vytěženy v nedalekém lomu a neznámou metodou dopraveny na své současné místo.

Co je triliton

Triliton je nejpůsobivější z kamenů a je tvořen třemi jednotlivými kameny, které do sebe dokonale zapadají. Každý kámen je přibližně 19 metrů dlouhý (některé zdroje uvádějí až 22 metrů), 4,3 metru široký a 3,6 metru vysoký. Odhaduje se, že každý z kamenů váží 800 až 1 000 tun, což z nich činí jedny z největších kamenů, které kdy byly vytěženy. Tyto tři obrovské megality stojí na řadě šesti žulových bloků, z nichž každý měří 10 x 4 metry a váží přes 300 tun. Někteří badatelé tvrdí, že tyto megality nejsou "základními kameny", jak se vždy prohlašovalo, protože se zdá, jako by bylo nezbytné, aby největší z kamenů byly umístěny nahoře, a ne dole, čímž se celá stavba stala převrácenou konstrukcí.

Předpokládá se, že kameny na své současné místo umístili Římané přibližně před 2 000 lety, ale jejich původ sahá mnohem dále.

Kdo postavil megality v Baalbeku?

Identita civilizace, která postavila megality v Baalbeku, je stále záhadou, stejně jako metoda, jak byly megality vztyčeny. Někteří badatelé se domnívají, že kameny vytěžili a přemístili Féničané, kteří byli známí svými lodními a navigačními schopnostmi. Jiní se domnívají, že kameny přemístila ještě starobylejší civilizace, pravděpodobně Kanaánci nebo dokonce neznámá civilizace, která vznikla před zaznamenanou historií.

Oficiální vysvětlení hovoří o tom, že obrovské kamenné bloky přemístily tisíce lidí s jednoduchou technikou, pomocí klacků a kamenů, z lomu, jenž je vzdálený zhruba kilometr.

Přesné metody formování kamenů i jejich stáří vědce fascinují

Megality z Baalbeku jsou masivní obdélníkové kameny, které byly tesány a tvarovány s neuvěřitelnou přesností. Kameny jsou vyrobeny z druhu vápence, který se v bezprostřední blízkosti nevyskytuje, což znamená, že byly vytěženy v blízkém lomu a převezeny na současné místo.

Působivé jsou i menší kameny, které tvoří baalbecké megality. Některé z těchto kamenů váží několik set tun a jsou tesány a tvarovány s neuvěřitelnou přesností.

Stáří megalitů v Baalbeku je rovněž předmětem diskusí. Přestože kameny na jejich současné místo umístili Římané přibližně před 2 000 lety, někteří badatelé se domnívají, že jsou mnohem starší. Geologické důkazy naznačují, že kameny byly vytěženy přibližně před 12 000 lety, což by z nich činilo jeden z nejstarších známých příkladů megalitické stavby.

Jak je možné, že starověcí lidé dokázali tyto obrovské bloky přepravit, umístit je na místo a zajistit, aby do sebe dokonale zapadaly? To dodnes nevíme. Na video se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Dodnes jsou megality z Baalbeku jednou z největších záhad starověké historie. Mohutné kameny, z nichž některé váží až 1 000 tun, byly vytěženy a přemístěny neznámou civilizací před více než 12 000 lety. Identita civilizace, která megality v Baalbeku postavila, je dosud neznámá a stáří kamenů je předmětem diskusí.

Navzdory záhadě, která megality z Baalbeku obklopuje, nepřestávají fascinovat a inspirovat badatele historiky po celém světě. Neuvěřitelná přesnost a velikost kamenů svědčí o neuvěřitelných inženýrských dovednostech civilizace, která je postavila.

www.ancient-code.com, www.historicmysteries.com, en.wikipedia.org/wiki/Baalbek