Megality uprostřed Sibiře

Prastaré "supermegalitické" naleziště objevil v sibiřských horách ruský badatel Georgij Sidorov. Tento záhadný objev může převrátit naruby teorii starověkého inženýrství.

Sidorov objevil megalitické naleziště v Gornaja Šoria, ležící na jihu Sibiře. Sestaveno je z obřích kamenných bloků podobných žule, s rovným povrchem a ostrými rohy.

Hmotnost některých megalitů údajně dosahuje váhy větší než 3000 tun. Záhadou zůstává jejich dokonalé opracování. 

Sidorov tak během své expedice do hor jižní Sibiře nalezl a vyfotografoval zcela mimořádný objev, který svou tajemností nemá obdoby. Je tak dokonalý, že jej nemohla stvořit lidská technologie. 

Kdo je vytvořil?

Expedice Georgije Sidorova by se dala nazvat mystickou. Sidorov uvedl, že v okamžiku dosažení místa Gornaja Šoria se kompasy geologů chovaly podivně. Ze zatím neznámého důvodu se střelky kompasů odkláněly od megalitů. 

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Vědci předpokládají, že narazily na nevysvětlitelný jev negativního geomagnetického pole. Ten může být jakýmsi pozůstatkem dávných antigravitačních technologií. Vědci jsou zmateni. Pokud je jejich úsudek správný, netuší, kdo tyto megality mohl stvořit. 

Je třeba dalších podrobnějších výzkumů, které pomohou celou situaci kolem tajemných obřích kamenů vysvětlit, aby se zjistilo, kdo je vytesal a jaké je jejich skutečné stáří. 

S velkou pravděpodobností však pocházejí z doby, která se nacházela "hluboko v mlhách prehistorie," jak uvedl archeolog John Jensen. Megality zavdaly spekulace nejen o jejich stavitelích, ale také o svém účelu. 

Objev obřích kamenů je důkazem, že naše prehistorická minulost je bohatší, než jsme kdy s určitostí předpokládali. 

Tento objev je důležitým vodítkem o starověkých technologiích, které za jejich vznikem pravděpodobně stojí. Hypotézu, že se jedná o přirozené geologické útvary, vědci vyloučili. 

Na základě snímků, záběrů a dalších údajů, které badatelé schromáždili, když lokalitu osobně studovali, je evidentní, že to, co našli, jsou umělé struktury. Megality jsou plné symetrických řezů, zploštělých a tvarovaných ploch a horizontálních a vertikálních řezů. 

Zdroje: thedailyjournalist.com, en.wikipedia.org, www.academia.edu