Kolosální kamennou hradbu šplhající do výše 40 metrů tvoří obří žulové kvádry, které do sebe zapadají jako stavebnice a na mnoha místech mezi sebou svírají přesný pravý úhel. V přírodě jde o jev velmi neobvyklý, což vedlo mnohé milovníky záhad k přesvědčení, že kameny musela opracovat lidská ruka.

Lego pro obry?

Není ovšem snadné si představit, jak lidé mohli na sebe naskládat masivní kamenné kvádry o hmotnosti až 3 tisíce tun, když nám ani pořád ještě nejde do hlavy, jak jakási záhadná megalitická kultura postavila podstatně menší Stonehenge. Skála v pohoří Šoria spíš evokuje myšlenku, že tu kdysi v době kamenné sídlili obři.

Objevilo se také tvrzení, že zde geologům přestávají fungovat kompasy, jako by snad kolem balvanů neexistovalo geomagnetické pole. S tím souvisí i populární spekulace o tom, že naši dávní předkové uměli vyrušit gravitaci, což jim umožnilo zdvihat těžké balvany bez potřeby síly.

Odborníci to vidí jinak

Vědci jsou však k podobným teoriím více než skeptičtí. Ačkoli se to nezdá, podivný skalnatý útvar podle nich mohl vzniknout zcela přírodní cestou. Původně šlo o jeden obrovský kus horniny, který popraskal vlivem tektonických sil působících na hluboce pohřbené skalní podloží. Vznikly tak tzv. ortogonální pukliny, které se protínají v pravých úhlech. Do tvaru hladkých kvádrů pak jednotlivé části horniny zformovala eroze.

Ke zvláštnímu skalnímu útvaru na Sibiři vás zavede video:

Zdroj: Youtube

Podzemní voda cirkulující systémem ortogonálních spojů těsně nad povrchem narušila zvětralé podloží, čímž ve spodní části skály vyhloubila hladce zaoblené chodby. Jak je dobře vidět na úvodní fotografii i ve videu, kvádry mají různou velikost a netvoří souvislou, rovnou "zeď" - kameny v horní části z vertikální linie vystupují. I to je podle odborníků důkaz, že je na sebe nenavršily inteligentní bytosti. Levitující pravěcí lidé, obři i vyspělí návštěvníci z vesmíru by si na obří stavbě určitě dali více záležet.


Zdroje: https://en.wikipedia.org/, https://ashtronort.wordpress.com/