Arwad neboli Arvad, anebo Aradus je ostrov a město v Sýrii, které se nachází 3 km od přístavu Tartus. Na ostrově je jedna zvláštnost - obrovská megalitická zeď, postavená před tisíci lety starověkou civilizací, která ji vztyčila z kamenů vážících několik tun. Tuto zeď obestírá mnoho záhad. Ostrov Arvád byl na počátku 2. tisíciletí př. n. l. kolonizován Féničany a stal se nezávislým královstvím známým jako Arvád Aradus nebo Jazirát. Přestože se jednalo o vyprahlý a skalnatý ostrov, bylo to velké obchodní město, které mělo silné námořnictvo, a to do té míry, že jeho lodě jsou zmiňovány v egyptských památkách.

Je megalitická zeď kolem ostrova Arwad důkazem předpotopní civilizace na tomto jediném obydleném ostrově na východním pobřeží Středozemního moře?

Záhadná zeď podél celého ostrova

Zajímavé je, že zeď obepíná celý ostrov v délce několika kilometrů. Ač to nebylo nikdy dokázáno, někteří odborníci se domnívají, že tato zeď je důkazem předpotopní civilizace. A právě to vyvolává mnoho teorií a hypotéz. Dosud však nevíme, jak byla zeď postavena a proč její stavitelé použili obrovské kamenné bloky, když s menšími bloky by se daleko lépe manipulovalo. Jak se ale zdá, tehdejším obyvatelům šlo právě o to, aby zeď byla opravdu gigantická, mohutná a kolosální.

Na video se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Z historie ostrova

Z velké zdi se zachovalo jen několik segmentů. I ty ale poukazují na monumentálnost celého díla. Podle historika Lawrence Conrada byly v byzantské době velké hradby obklopující ostrov ze všech stran místy vysoké nejméně 10 metrů. Byly zbudovány z obřích kvádrů, dlouhých až šest metrů a vysokých dva metry. Hradby však byly mnohem starší. Stejně jako celý ostrov však byly značně poničeny. Jejich velká část byla srovnána se zemí po arabském převratu v roce 650 n. l. a zbytek pak po mamlúckém vyhnání křižáckých templářů na podzim roku 1302.

Zeď coby ochrana před apokalypsou

Odborníci se domnívají, že ostrovní hradby jsou jedním z klasických příkladů římské architektury, ale nikdo nechápe jejich účel. Byla to ochrana před útočníky, před vlnami, anebo před čím? Novým objevem je i skutečné stáří bloků. Ukázalo se totiž, že jsou mnohem starší. Navíc jsou důkazem toho, že někdy v dávné minulosti zde došlo ke katastrofě biblických rozměrů. Dokonce ke katastrofě, která je zachycena v Bibli. Je možné, že společnost, která toto místo obývala, se zdí bránila proti apokalyptické katastrofální povodni. Ani tak ale neunikla a zeď civilizaci nezachránila. Někteří odborníci si myslí, že ještě před Velkou potopou, kterou na lidi seslal Bůh, existoval "svět", který je bohužel také ztracen spolu s veškerým poznáním.

Zdroje: myquantika.com, www.howandwhys.com/, curiosmos.com