Kamenolom Padyšák se nachází na slovenské straně Moravskoslezských Beskyd na okraji obce Milošová v části Megoňky, nedaleko města Čadca a asi 3 kilometry jihozápadně od Mostů u Jablunkova. Je dobře přístupný. Najdete ho jen 300 metrů od konečné zastávky autobusu.

Lom leží na nesouvislém pásu pískovců, který se při šířce 250 až 500 m táhne v délce asi 15 km. Tento pás je proložený také slepenci, vápenci, rohovci, červenou žulou, jež se v okolí nenacházejí. To činí z Megoněk jednu z nejvýznamnějších geologických lokalit Slovenska.

Megoňka - koule

Pyšní se však další raritou. Kamennými koulemi. Ty dosahují velikosti od třiceti centimetrů po více než dva metry. „Výjimečnost tohoto přírodního útvaru potvrzuje i ojedinělost takových nálezů ve světě. Podobné útvary se našly na Kostarice, Novém Zélandu a v pralesích Jižní Ameriky. Ty naše kysucké koule mají však nejpravidelnější tvar," chlubí se ředitel Organizácie cestovného ruchu Kysuce Radovan Jakuš. Koule jsou navíc také největší svého druhu v celé Evropě.

„Původně se zde nacházelo asi 30 koulí, ovšem lidé si je běžně brávali domů jako dekoraci,“ konstatuje Jakuš. Někteří lidé si mysleli, že ženám vrátí plodnost, jiní je dokonce rozbíjeli v naději, že uvnitř najdou zlato," dodává ředitel. Podle něj není dodnes vědecky vysvětleno, jaký původ pravidelné útvary mají. Geologové však předpokládají, že koule obecně vznikaly v pravěkém moři. Podobně, jako se na sněhovou vločku nabalují další až vznikne sněhová koule, tak se díky seismickým otřesům na mořském dně na sebe postupně nabaloval písek a jiné materiály.

Dokutáleli je mimozemšťané?

Geologický průzkum v lokalitě Megoňky však nabízí jinou teorii. Usazené horniny se totiž vyznačují výskytem jiných kamenných struktur a schránek živočichů, tzv. nehomogenit, jež mají odlišné složení než okolí. Předpokládá se tedy, že koule byly původně obyčejné sedimenty ležící na mořském dně. I přes chemické, biologické a fyzikální procesy si v sobě zachovaly vodu. Nehomogenity pomocí vody stahovaly ve větší koncentraci z okolí látky stejného složení, ty se na sebe lepily, voda je obrušovala a vytvořila koule.

Zdroj: Youtube

Díky zvláštnímu složení mnozí nadšenci do tajemna říkají, že koule přinesli mimozemšťané nebo, že přistály z vesmíru. Nikdy však nebyl nalezen kráter. I přesto kamenné koule z Megoněk patří mezi 10 nejzáhadnějších lokalit Slovenska.

Zdroj:

www.i-region.eu, www.regiony.rozhlas.cz, www.vyraznavylet.cz