Mumie Meresamum

Meresamum byla egyptská kněžka, která sloužila kolem roku 800 př. n. l. bohu Amonovi v monumentálním chrámu v Karnaku v Thébách. Zpívala chvalozpěvy a hrála na bicí, strunné a dechové nástroje. 

Vysloužila si titul zpěvačky ve vnitřním Amonově chrámu. V případě potřeby hrála nebo zpívala během chrámových rituálů. Tento titul povětšinou náležel ženám, které pocházely z nejbohatších thébských rodin, kde se titul chrámových zpěvaček předával z generace na generaci.

Po smrti se její tělo mumifikovalo a uzavřelo do těsné rakve vytvořené z vrstvy plátna a sádry. Navrch rakve se namalovaly obrazy, mezi kterými nechyběly girlandy, sluneční kotouč a podobizna samotné Meresamum. 

Mumii Meresamum zakoupil v roce 1920 James Henry Breasted, archeolog z Chicagské univerzity. Od té doby byla nedílnou součástí sbírky Orientálního institutu. 

K otevření křehké rakve z plátna a sádry nikdy nedošlo. Nikdo tak s přesností nevěděl, jak zpěvačka a vyhlášená kráska starého Egypta skutečně vypadala. 

Důvod, proč nikdy nedošlo k otevření její rakve, byl prostý. Vědci nechtěli poničit výzdobu, která byla součástí staré egyptské kultury. 

Kráska starého Egypta

Přesto se díky moderní technice nakonec podařilo přivést Meresamum zpátky k životu. Pomohla k tomu forenzní věda, běžně používaná k navracení tváří neidentifikovaných obětí vražd v odložených případech.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Práce na rekonstrukci tváře staroegyptské kněžky se ujali dva umělci, Joshua Harker z Chicaga a Mike Brassell z Baltimoru. Ti pracovali nezávisle na sobě, aby navrátili tvář ženě, která byla před téměř 3000 lety nejvyhlášenější kráskou starého Egypta. Oba dospěli k podobným obrazům.

Za pomoci Gatliff-Snowovy metody vědci vypočítali přesné obrysy její tváře, na základě kterých vytvořili digitální rekonstrukci. Výsledky byly překvapivé. Meresamum byla skutečně krásná, měla jemnou tvář takřka dokonalých rysů a havraní vlasy sahající na ramena. 

Meresamun, chrámová zpěvačka v Thébách, zemřela z neznámých příčin ve věku pouhých 30 let. Byla ženou, o jejíž podobě vedli vědci dlouhé roky pouhé debaty. Až nyní se podařilo získat důkaz o tom, že Meresamun byla právem považovaná za nejvyhlášenější krásku starého Egypta. 

Zdroje: melissaindenile.com, www.nbcnews.com, en.wikipedia.org