www.chronomag.cz, www.ancientpages.com, www.en.wikipedia.org

Lidé určovali čas již před neolitem. Nejdříve k tomu využívali přírodní jevy, které se pravidelně opakovaly, jako byl západ a východ Slunce. Pravděpodobně nejstaršími hodinami v dějinách lidstva jsou proto stínové a sluneční hodiny.

Již v polovině čtvrtého tisíciletí stavěli Egypťané vysoké a štíhlé obelisky, zasvěcené bohu Ra. Jejich úkolem bylo odměřovat čas prostřednictvím odečítání délky vrženého stínu. Měření však bylo nepřesné, protože se délka stínu během roku mění. Později se pod něj připsala stupnice.

Merkhet hodiny 

Sluneční hodiny však měly dvě nevýhody. Nefungovaly, když bylo zataženo a nedal se z nich určit čas v noci. Proto chytré hlavy vymyslely merkhet neboli nástroj vědění. Zařízení bylo využíváno pro měření astronomických linií a bylo překvapivě velmi přesné. 

Na základě textů a rytin na vnitřních stěnách egyptských chrámů Dendera a Edfu vědci zjistili, že se merkhet používal společně s druhým předmětem, který měl tvar písmene Y a byl vyroben z palmového dřeva. 

Určování času bylo jednoduché. Jeden člověk nástroj vědění zarovnal s Polárkou. Tak určil poledníkovou linii, přes kterou překračují všechny viditelné objekty na obloze. Poté se měřiči zaměřili na konkrétní hvězdy, které jí již prošly.

Egyptské zeměměřictví

Merkhet byl používán také k rozvržení os budov při stavbě chrámů a hrobek. Sloužil i k mapování pravidelně zaplavovaných pozemků v okolí Nilu. Pro orientaci světových stran byl severojižní směr určován právě pomocí hvězd.

Zdroj: Youtube

V Egyptě vykonávali zeměměřictví původně kněží a osoby s vysokým vzděláním. Dokazuje to nápis na merkhetu uloženém ve Science Museum v Londýně, který prozrazuje, že patřil synovi kněze z chrámu zasvěceného egyptskému bohu Horovi.