Během vojenské operace se vojenský velitel Antonín Horák rozhodl, že se ukryje. A našel k tomu jedinečné místo!

Partyzán se za války schoval v podivné jeskyni

Psal se rok 1944. Druhá světová válka byla v plném proudu. Právě tehdy se slovenský vojenský velitel Antonín Horák rozhodl, že se během vojenské operace, kterou prováděl, ukryje v Tatrách. 

Bylo to během partyzánského hnutí, které bylo organizováno slovenskými odbojáři. Cílem bylo utkat se s okupačními vojáky a jednou provždy je vyhnat ze Slovenska. 

Ukrýt se někde uprostřed přírody ale nebylo za druhé světové války jen tak. Vojska wehrmachtu číhala všude, a to i ve špatně přístupném terénu. Sám Horák to zažil na vlastní kůži. Ve snaze uniknout odhalení, se celá jednotka ukryla v zákopu.

Netrvalo dlouho a skupina byla odhalena německými vojáky. Vypadalo to, že všichni byli zastřeleni. Horáka naštěstí vojska wehrmachtu pouze postřelila a on omdlel. Jakmile se probudil v kaluži bláta a vlastní krve, uviděl spoušť, kterou německá vojska napáchala. 

Všude kolem něj ležely mrtvoly jeho kamarádů. Za pomoci dvou místních vesničanů byl Horák přenesen do odlehlé tajné jeskyně, která se nacházela nedaleko vesnice. 

Později se ukázalo, že kromě Horáka přežili ještě další dva slovenští partyzáni. Když je na provizorních lehátkách vesničané přesunuli do jeskyně, Horák spatřil něco záhadného. Hned věděl, že jeskyně, ve které se nachází, není obyčejná.

Stala se jednou z největších záhad Slovenska

Jeden z vesničanů, který se podílel na jeho záchraně, Horákovi sdělil, aby byl velmi obezřetný, že by mohl v jeskyni snadno zabloudit. A podle legendy tam prý i strašilo. 

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Jeskyně byla plná hlubokých srázů a Horák se rozhodl, že ji i přes upozornění prozkoumá. Učinil to hned, jakmile vesničan jeskyni opustil. Velitele přemohla zvědavost, a tak se vydal na cestu do "neznáma". 

I přes velkou zesláblost a všudypřítomnou únavu se prodíral kulhavým krokem tmou. Stěny jeskyně nebyly obyčejnou hrubou skálou, byly lesklé jako zrcadlo. Hlouběji v jeskyni pak Horák objevil malý průduch, který byl vstupní branou do komory s bílými krápníky. 

Ovšem to, co Horák spatřil na stěnách komory, mu doslova vyrazilo dech. Zdi byly pokryty symboly, které se podobaly hieroglyfům. Materiál, který je tvořil, vypadal jako onyx. Uvnitř se nacházel válec v podobě půlměsíce. 

Až v roce 1965 velitel Horák poprvé promluvil o tom, co během skrývání v Tatrách objevil. Tajemnou komoru nazval "Měsíční šachtou". V té době byl Horák již v USA, kam se po válce rozhodl emigroval. 

Nabyté informace poskytl celé řadě badatelů. Ovšem žádné z expedic, které se sem vydaly, se tato tajemná jeskyně nepodařila najít.

Zdroje:

en.wikipedia.org

www.slavorum.org

www.ned.org