Vědci a výzkumníci se pustili do ambiciózního projektu modelování měst budoucnosti, který nabízí úchvatnou vizi toho, jak by městská krajina mohla vypadat v roce 2050. Podle předpovědi OSN budou do roku 2050 téměř tři čtvrtiny světové populace (68 %) žít ve městech. Vizualizace vznikla na základě předpovědí vytvořených algoritmy umělé inteligence (AI), které zobrazují úchvatně krásné městské krajiny.

I když tato vyobrazení vzbuzují úctu a úžas, zůstává otázka: Chtěli bychom v takových městech skutečně žít?

Jak vidí naši budoucnost umělá inteligence?

V článku deníku Daily Mail je představená práce algoritmů umělé inteligence při předpovídání budoucí podoby deseti amerických měst do roku 2050. Počítačem vytvořené vizualizace zobrazují živé, ekologické metropole zdobené svěží zelení, futuristickou architekturou a udržitelnou infrastrukturou.

Modely umělé inteligence přitom zohlednily různé faktory, včetně růstu populace, environmentálních aspektů a technologického pokroku, aby vytvořily tyto vizuálně ohromující městské krajiny. Kladou i důraz na koncepty, jako je obnovitelná energie, vertikální zahrady a inteligentní dopravní systémy, které mají podpořit harmonické soužití lidí a životního prostředí. Podívejte se sami:

Zdroj: Youtube

Krása měst budoucnosti: Je ale skutečně lákavá?

V článku jsou města vytvořená umělou inteligencí popisovaná jako úchvatně krásná. Přírodní prvky se zde plynule a přirozeně prolínají s vyspělými městskými strukturami. Rendery ukazují svět, kde vysoké mrakodrapy zdobí vertikální zahrady, kde samořídící vozidla kloužou po inteligentních silnicích a vedle udržitelné infrastruktury vzkvétají zelené plochy.

Tyto vize budoucnosti navozují pocit klidu a harmonie s čistým vzduchem, živou vegetací a množstvím rekreačních prostor. Integrace přírody do městské struktury má za cíl obnovit rovnováhu a zlepšit celkovou pohodu obyvatel města. Nepůsobí to ale na druhou stranu až moc uměle a dokonale?

Podle Chrise Dymonda, ředitele Mezinárodního programu řízení inteligentních měst, bude cestování k nepoznání od dnešních znečištěných ulic: „Lidé budou pravděpodobně cestovat méně, protože práce na dálku a teleprezence budou stále sofistikovanější a bez latence. Když už budou cestovat, budou si moci vybrat z mnohem více druhů dopravy, včetně autonomního řízení nebo létání na vyžádání. Města budou také ekologičtější a zelenina a ovoce se budou pěstovat lokálně. Naše komunity budou radikálně efektivnější a udržitelnější a doufejme, že také zdravější.“
Zní to krásně, ale…

Je to ale krása vhodná pro život?

Ačkoli města předpovězená umělou inteligencí vypadají vizuálně přitažlivě, měli bychom se sami sebe zeptat, zda by lidé v takovém prostředí skutečně chtěli žít. Estetika sama o sobě neurčuje obyvatelnost a žádoucnost města. Zásadní roli při utváření atraktivity města hrají také faktory, jako je cenová dostupnost, dynamika komunity a kulturní dědictví.

Ačkoli tedy modely umělé inteligence představují idylickou vizi, mohou přehlížet složitost a rozmanitost lidských potřeb a přání. Reálná implementace těchto předpovědí by vyžadovala pečlivé zvážení socioekonomických faktorů, což by zajistilo, že budoucí města zůstanou inkluzivní, přístupná a cenově dostupná pro všechny.

Lidský prvek umělé inteligenci chybí

Kritici tvrdí, že spoléhání se pouze na předpovědi umělé inteligence opomíjí význam lidské tvořivosti, inovací a přizpůsobivosti při utváření městského prostředí. Zdůrazňují potřebu multidisciplinárního přístupu, který by zahrnoval odborné znalosti a příspěvky urbanistů, architektů, sociologů a samotných obyvatel, aby bylo možné vytvořit města, která skutečně odpovídají potřebám a přáním lidí, kteří zde žijí.

Je důležité najít rovnováhu mezi technologickým pokrokem a návrhem zaměřeným na člověka. Modely umělé inteligence sice mohou poskytnout cenné poznatky, ale měly by být považované spíše za nástroje, které pomáhají při rozhodování, než za absolutní předpovědi budoucnosti. A stejně je tomu v jejich využívání obecně…

Ačkoli předpovědi umělé inteligence nabízejí přesvědčivou vizi, záleží na lidech a naší společnosti, jak budeme města budoucnosti utvářet.

Zdroje: www.dailymail.co.uk, blog.tkelevator.com, www.countryandtownhouse.com