www.thetravel.com, www.washingtonpost.com, www.countryliving.com, www.thestrongtraveller.com

Hladina moří stoupá už od roku 1800 a má co do činění i s nástupem průmyslové revoluce. Od té doby se mění i klima a narůstá emise skleníkových plynů. Zvyšování globální teploty, zpomalování oceánských proudů el Nino, tání ledovců – to vše má vliv na to, že se brzy velké světové metropole ocitnou pod vodou. U mnoha měst je až 96 % pravděpodobnost, že to bude do roku 2050.

Na video se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Jen v kostce

Některá města mohou být lépe připravena a schopna přizpůsobit se stoupající hladině moře, zatímco jiná mohou pocítit závažnější dopady. Mezi města, která jsou nejvíce ohrožena zvyšováním hladiny moře a pobřežními záplavami, patří třeba Miami na Floridě, města Šanghaj, Kanton a Tianjin v Číně, Ho Či Minovo město ve Vietnamu, Bombaj a Kalkata v Indii, Jakarta v Indonésii, ale třeba i New York City, Mexiko City, egyptská Alexandrie, nizozemský Rotterdam nebo japonské Tokio.

Evropská města – voda zatopí Benátky, Londýn i Bruggy

Víme, že se stoupající hladina moří již nyní postihuje Benátky. Toto ikonické italské město se potýká se silnými záplavami způsobenými klimatickou katastrofou, takže už nyní je město pod vodou. Voda v Benátkách stoupla o 1,87 metru a v posledních 20 letech zde došlo ke čtyřem marginálním záplavám, s nimiž se potýkaly vzácné památky, jako jsou náměstí svatého Marka, bazilika svatého Marka nebo i krypta.

Zatopení hrozí velké části Londýna. Na vině je hlavně globální oteplování, které zvýší hladinu Temže natolik, že nebude úniku. Spolu s tím by pak byly postiženy i některé nejvýznamnější londýnské památky, jako Tower nebo budova parlamentu. Možností záchrany je včasná realizace posilující strategie. Na vině je také prehistorická minulost ikonického britského hlavního města. Při poslední době ledové ledovce v severní Evropě tlačily zemskou kůru směrem ke Skotsku, které tak začalo stoupat o cca 1 mm ročně. Stejnou rychlostí pak začal klesat Londýn.

Stejně jako Benátky jsou svými kanály pověstné i belgické Bruggy, označované právem za "Benátky severu". V současné době hladina stoupajících řek ohrožuje krásnou středověkou architekturu a zvyšující se hladina vody v kanálech hrozí dalšími záplavami.

Důležitá je příprava strategie

Tyto prognózy vycházejí ze současných vědeckých poznatků o stoupání mořské hladiny a jeho dopadech. Přesné dopady stoupání mořské hladiny na pobřežní města bude však záviset na mnoha faktorech, včetně rychlosti stoupání mořské hladiny, místních geografických podmínkách a účinnosti opatření na ochranu pobřeží. V každém případě je důležité, aby města podnikla kroky k přípravě a zmírnění dopadů zvyšování hladiny moří, jako je zlepšování ochrany pobřeží, zvyšování výškových úrovní a podpora postupů udržitelného rozvoje, které snižují emise skleníkových plynů a zpomalují tempo globálního oteplování.