Markéta Světlíková se v Československu zapsala do povědomí diváků pro svou ikonickou roli Jitky, důvěrně známé jako Metráček, v oblíbeném stejnojmenném filmu. Ztvárnění Metráčka, mladé dívky proplouvající složitým obdobím dospívání, našlo u diváků ohlas a z filmu se stala klasika české kinematografie. Co dělala ale herečka v normálním životě, po této roli?

Rané začátky

Markéta Světlíková se narodila v Kolíně v roce 1955 a do světa herectví vstoupila jako teenagerka. Role Jitky jí nabídla první kontakt se světlem reflektorů a připravila půdu pro kariéru, v níž se herectví snoubilo s hlubokou oddaností umění.

Život Světlíkové po Metráčkovi byl poznamenán záměrným ústupem z očí veřejnosti. Rozhodla se soustředit na svou pedagogickou práci a zanechala po sobě v oblasti vzdělávání odkaz, který se pravděpodobně vyrovná jejímu vlivu ve filmu.

Přechod od herečky k pedagožce byl pro Světlíkovou významnou změnou. Zdůrazňuje její schopnost přijímat změny a nacházet naplnění v pomoci ostatním objevovat jejich umělecký hlas.

Postava Metráčka se svými zápasy a houževnatostí zanechala na kariéře Světlíkové výraznou stopu. Ačkoli o vlivu této role na svůj osobní život často veřejně nemluvila, její následná rozhodnutí odrážela posun k obohacujícím aktivitám mimo filmové plátno.

Přechod ke vzdělávání

Po skončení herecké kariéry našla Světlíková své poslání v oblasti dramatické výchovy. Její práce učitelky v Litomyšli jí umožnila ovlivnit životy mnoha začínajících herců a studentů a podpořit lásku nové generace k umění.

Takže vlastně záři reflektorů nikdy neopustila, protože pomáhala ostatním ji zakusit.

Tichý život mimo kameru

Ačkoli konkrétních myšlenek Markéty Světlíkové o její roli Metráčka je málo, jejích několik málo veřejných reflexí poukazuje na ženu, která se na své rané herecké zkušenosti dívá se směsicí záliby a odstupu.

Uznává význam této role pro její život i pro život dospívajících dívek, které se možná potýkají se stejným problémem, jako Jitka ve filmu, ale také to, že je jen jednou z kapitol Markétina pestrého života.

Filmografie Světlíkové zahrnuje řadu rolí, které ukazují její hereckou všestrannost. Navzdory slávě, kterou jí přinesl Metráček, usilovala o role, které pro ni byly výzvou a umožnily jí prozkoumat různé stránky jejího talentu.

Odkaz za hranicemi filmového plátna

Odkaz Markéty Světlíkové je dnes dvojí: je připomínána pro svou roli v Metráčkovi a ctěna pro svůj přínos dramatické výchově. Ve svých 68 letech je svědectvím dobře prožitého života, který se vyznačoval všestranností a hlubokou oddaností umění.

A je spokojená, což je vidět na jejích pozdějších snímcích.

Jak šel čas s herci tohoto dětského filmu se podívejte zde, na video, které je provázeno i hlavní písní:

Zdroj: Youtube

Vzpomínka na Metráčka

Pro ty, kdo s Metráčkem vyrůstali nebo kdo si film stále dobře pamatují, zůstává ztvárnění Jitky v podání Markéty Světlíkové dojemnou připomínkou zkoušek a vítězství dospívání.

Její výkon je základním kamenem české filmové historie, který si cení diváci napříč generacemi.

Nyní Markéta Světlíková ve svých 68 letech ztělesňuje půvab a moudrost. Její cesta od mladé herečky k uznávané pedagožce je vyprávěním o růstu, odolnosti a trvalé síle změny.

Zdroje: zivotopis.osobnosti.cz, www.csfd.cz, www.osobnosti.cz