Hvězda HD 140283 je hvězda typu subgiant, jejíž stáří se odhaduje na 14,46 miliardy let. Hvězda, někdy označovaná jako Metuzalém, je možná starší než celý vesmír.

Dosud nejstarší hvězdy objevené ve vesmíru byly staré přes 13 miliard let. Podle fungování hvězd lze definovat i jejich fyzikální vlastnosti, což pomáhá i k určení jejich stáří a původu vzniku. Se stářím hvězd se totiž mění i jejich svítivost a teplota, jak říká astrofyzik Ethan Siegel. „Životnost hvězdy však obecně závisí jen na hmotnosti a metalicitě, tedy obsahu těžších prvků vzhledem k obsahu vodíku a helia ve hvězdě,“ dodává expert.

Mýlíme se, pokud jde o stáří vesmíru?

Ač obecně byly nejstarší hvězdy staré přes 13 miliard let, metuzalémská hvězda se jeví starší. To by však znamenalo, že je starší než vesmír samotný, což není možné. Možné ale je, že neznáme správný věk vesmíru, ačkoli k číslu 14,46 došli vědci pečlivým měřením. Odchylka hodnoty by však mohla být až 100 milionů let. Jenže ani pak stáří metuzalémské hvězdy nesedí. „Astronomie je stručně řečeno velmi robustní vědou, zvláště pak, pokud jde o hvězdy,“ podotýka Siegel.

Podle svítivosti, povrchové teploty i složení „metuzalémské“ hvězdy odborníci tvrdí, že se z ní stává podobr a mění se v rudého obra. I díky tomu je možné její stáří spočítat. Pokud je tento výpočet správný, je možné, že jsme se dosud ve stanovení stáří vesmíru mýlili.

Jak uvádí docent Zdeněk Mikulášek z Ústavu teoretické fyziky a astrofyziky Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně, metuzalémská hvězda dle něj zase není tak zásadním a novým objevem. Jako základní by měla být brána studie z časopisu The Astrophysical Journal s názvem: HD 140283: A STAR IN THE SOLAR NEIGHBORHOOD THAT FORMED SHORTLY AFTER THE BIG BANG z roku 2013. Jak uvádí Mikulášek, intervaly nejistoty v určení stáří vesmíru a stáří zmiňovaného podobra se vzájemně překrývají. Není tedy žádný zjevný důvod, proč naše představy o stáří vesmíru a vývoji hvězd nějak zásadně přehodnocovat.

Kosmologické teorie jsou vždy jen teorie

Neobvyklé zjištění nás někdy donutí přehodnotit to, co o vesmíru víme. Ale metuzalénská hvězda není důvodem k tomu, aby byly změněny veškeré kosmologické teorie.

Jak jsme řekli na začátku, vývoj většiny hvězd probíhá podle určitého vzorce, na jehož konci je červený obr nebo podobná hvězda a pak supernova/bílý trpaslík atd. Vše má svůj řád, ale určit stáří hvězdy hlavní posloupnosti je obtížné, protože se během tohoto období příliš nemění. Je to stejné jako s lidmi. Někteří také vypadají mladší a nikdy byste jim jejich věk nehádali. Totéž platí pro hvězdy hlavní posloupnosti středního věku.

HD 140283 ale není hvězdou hlavní posloupnosti, nýbrž hvězdou ve stadiu podobra. Opustila tedy hlavní posloupnost a směřuje do stadia červeného obra, tedy do poslední fáze svého života. Je tedy jistě stará miliardy let.

V astronomii je "kov" vše, co není vodík a helium. První hvězdy by ve svém jádru slučovaly vodík a helium a poté by svůj život ukončily jako výbuch supernovy. Vznikly by tak i nové hvězdy, které by rovněž obsahovaly nějaké kovy, i když v menším množství. Byly by hvězdami s nízkou metalicitou. S každou další generací nových hvězd, které vznikají z pozůstatků starých hvězd, bychom však očekávali vyšší metalicitu, což znamená, že hvězdy s vysokou metalicitou jsou mladší. Příkladem je i naše Slunce, hvězda s vysokou metalicitou, jehož stáří se odhaduje na 4,57 miliardy let.

HD 140283 je hvězda s velmi nízkou metalicitou, takže pravděpodobně vznikla ze zbytků úplně první generace hvězd, tedy na počátku vývoje vesmíru. Nejnovější video k této problematice je ke zhlédnutí zde:

Zdroj: Youtube

Vysvětlit ale skutečné stáří hvězdy HD 140283 je velmi obtížné. Jedná se o podobra s nízkou metalicitou, proto lze předpokládat, že Metuzalém bude starý přibližně 12-13 miliard let. V úvahu je třeba ale vzít i její teplotu a vzdálenost. Teplotu lze snadno zjistit pohledem na spektra hvězdy, ale u vzdálenosti je to trochu složitější. A právě tyto výpočty popisuje odborná studie v časopise Astrophysical Journal Letters (pracovní verzi si můžete prohlédnout zde- https://arxiv.org/abs/1302.3180).

Zdroje:

https://briankoberlein.com/, www.nbcnews.com,www.irozhlas.cz,futurism.com