www.pravoprovsechny.cz, www.wtvr.com, www.edition.cnn.com

V příkopu poblíž si všiml další tašky. Tu také sebral. Nakonec nasedl do auta, nastartoval a pokračoval v cestě. Když se večer rodina vrátila z výletu domů, Emily se rozhodla, že obsah z pytlů vysype, aby ho mohla roztřídit.  

Rozvázala kožený popruh a nahlédla dovnitř. „Nejdřív jsem si všimla igelitových sáčků. Když jsem jeden vzala do ruky, ukázalo se, že jsou v něm peníze,” vzpomíná. „Nakonec jsme zjistili, že v obou bílých vacích bylo skoro milion dolarů v hotovosti.”

Milion dolarů na silnici

Schantzovi se rozhodli rychle. Pytle znovu naložili do auta a zamířili na policejní stanici. „Podrobnější průzkum prokázal, že vaky byly pravděpodobně zaslány poštou a jejich obsah měl být uložen v bance,” oznámil Scott Moser z oddělení šerifa okresu Caroline ve Virginii.

Po několikadenním vyšetřování byly pytle odevzdány Poštovní službě Spojených států, která se snaží najít původního majitele.

„Je obdivuhodné, že se rodina rozhodla, že pytle odevzdá na policii a nenechá si je,” řekl Moser. „Udělali jsme to, protože ty peníze nám nepatřily” vysvětlila Emily.

Šťastní nálezci

Příběh o nečekaném nálezu se objevil v celostátních novinách i v televizi. Zda ale rodina dostala za svou poctivost nějakou odměnu, místní reportéři nezjistili. Pravděpodobně však ano. 

Zdroj: Youtube

I v České republice platí pravidla, jak postupovat, pokud na ulici najdete například peněženku. Zákon č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku upozorňuje, že pokud byste si věc nechali, spácháte trestný čin. Nálezce je povinen zamířit na obecní úřad, kde s ním sepíší záznam o nalezeném předmětu. Odměna pak představuje 1/10 z ceny objektu.