V červnu roku 1989 se v Polsku konaly první svobodné volby a komunisté je prohráli na plné čáře. Tento vývoj přirozeně postrašil jejich stranické kolegy v okolních zemích, včetně Československa. Protesty a svobodymyslné nálady tlačily na KSČ už od ledna, kdy si lidé připomněli smrt Jana Palacha. Pod Milošem Jakešem se začalo povážlivě otřásat křeslo. Jeho červencový projev v kulturním domě na Červeném Hrádku jen podtrhl bezmoc režimu, který už mlel z posledního.

Jakeš svými slovy nepřímo přiznal, že strana ztratila podporu lidu a zůstala osamocena "jako kůl v plotě":

"A proto je tak důležitá ta podpora zespodu. Aby my jsme mohli říct: Ne my si to přejem, to lid to žádá. My s tím souhlasíme, s tím lidem. A ne prostě, aby my jsme tam byli sami jak kůl v plotě a neměli jediného slova podpory."

Pod tlakem nespokojenosti obyvatel si Jakeš začal dokonce uvědomovat, že systém zakazoval živnostenskou činnost zcela nesmyslně. Vyjádřil to ovšem větnou konstrukcí, kterou na první poslech málokdo pochopil:

"Tu jsme to v minulosti trochu přešvihli, abych tak řekl, s tou socializací. Ty živnosti menší, kde pracují sami, kde nikoho nevykořisťujeme, ty potřebujem."

Jakešovi nešlo do hlavy, že protikomunistickou petici Několik vět podepsali i umělci, které režim nijak neomezoval. Naopak vydělávali velké peníze a teoreticky si nemohli na nic stěžovat.

"Umělci, kteří to podepsali, žádnej z nás nebere takový platy, prostě jako berou oni... Tak řekněme paní Zagorová, je to milá holka, všechno, no ale ona už tři roky po sobě bere 600 tisíc každý rok. A další, ne 600, milion, dva miliony berou, Jandové a jiní. Ty náhodou neprotestovali, ale mnozí z těch, kteří se takhle dobře mají, protestovali."

Při vyprávění o návštěvě zemědělského družstva v Maďarsku si Jakeš spletl název živočišného druhu s výrazem pro ohřívač vody:

"Oni vyráběli, bych řekl, tu..., to obilí vyráběli v družstvě a tu živočišnou výrobu měli u těch družstevníků. Dali jim krmivo a ty to tam prostě dělali. Přišel jsem k jedné paní, byla to bankovní úřednice, skončila v bance, její muž byl traktorista v družstvu, dělal v družstvu. Měli tam bojlery, já nevím asi 10 tisíc měli těch broj...brojlerů a měli 7 prasat, no."

Jakešův projev z Červeného hrádku se nikdy neměl dostat na veřejnost, záznam ale unikl hned ve dvou kopiích. Ty se rychle množily dál a za chvilku se jim smála celá republika.

Miloš Jakeš letos v srpnu oslaví 98 narozeniny. Ze svých komunistických postojů nikdy neslevil. Ještě v roce 2012 prohlásil, že vinu za pád režimu nese Gorbačovova perestrojka. Politickou a ekonomickou transformaci východního bloku na začátku 90. let přirovnal k "jakémusi Černobylu v politické oblasti".