Hrob s tajemným vzkazem

Město Iznik obklopené mohutnými středověkými hradbami se nachází na břehu širokého jezera 63 km jihovýchodně od Ialova. Bylo centrem křesťanských ekumenických koncilů v roce 325 a 787. 

V Izniku vědci objevili záhadnou zprávu. Dopis psaný starověkému generálovi Antigonovi I. byl vyrytý na jeho sarkofágu. Zatím se neví, kdo záhadnou zprávu napsal. 

Město Iznik v průřezu historie prošlo ničivým zemětřesením, bránilo se nájezdům okolních měst, zažilo vzestup i pád průmyslu a velká jeho část byla zničená. Bylo hlavním městem čtyř civilizací a uchází se o zápis na seznam světového dědictví UNESCO.

Iznik je významné svou historií. Otevřelo se zde muzeum, kde jsou k vidění všechny starověké poklady, které zde místní archeologické vykopávky odhalily. Zpráva, kterou vědci objevili na hrobě generála, rozhodně patří mezi ně. 

„Naše muzeum obsahuje poměrně významné movité kulturní památky. Jsou zde artefakty mnoha civilizací od pravěku až po současnost," uvedl Taylan Sevil, bývalý ředitel muzea a archeolog.

Nalezený 2500 let starý vzkaz vyrytý na sarkofágu je památkou tehdejší doby a odhalením smutku nad smrtí samotnéo Antigona I. 

„Já, smutná Areta, volám celým tělem i duší z Antigonova hrobu. Trhám si vlasy žalem a vyjadřuji se pláčem. To neštěstí, ta smrt, mě uchvátilo, místo aby osvobodilo tohoto vzácného muže," stojí na rytině.

Vědci plakali

Nalezená zpráva popisuje nejen smutek, ale také trauma a bolest, které člověk, jež vzkaz napsal, prožívá po Antigonově smrti. Nenechte se však mýlit jménem Areta. Nejedná se o jméno konkrétního člověka, nýbrž o starořecký pojem vyjadřující dokonalost. 

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

V přeneseném smyslu slova tak označení "Arete" může znamenat ctnost v plném potenciálu lidské bytosti. Když se vědcům podařilo záhadný vzkaz rozluštit, plakali dojetím. 

Antigonos I. byl šlechtic a válečník, který sloužil nejprve Filipovi II., následně i jeho synovi Alexandrovi Velikému. Za vlády Alexandra se stal generálem, později ho jmenovali místodržitelem Frýgie. 

Antigonos sehrál klíčovou roli při Alexandrově dobývání Perské říše. Sám vyhrál hned několik bitev proti Peršanům ve Frygii.

Po smrti Alexandra Velikého v roce 323 př. n. l. došlo k rozdělení makedonského království na tři části a Antigonos se stal králem Frygie, Pamfýlie a Lýkie.

Zdroje: arkeonews.net www.iflscience.com en.wikipedia.org