Babylonská společnost měla skutečně obdivuhodnou velmi bohatou kulturu. Babyloňané byli vzdělaní a na vzdělání kladli velkou váhu. Znali písmo, měli propracované účetnictví a matematiku, milovali jídlo a věnovali se receptům a stejně tak je těšily i tělesné rozkoše. To stojí jistě za zmínku, jelikož i divocí a chlípní Řekové považovali Babylóňany za kulturu posedlou nejrůznějšími milostnými praktikami, které jen málokdy souvisely se skutečným citem.

Na dokument se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Co bylo běžné a je opravdu zvrhlé?

K nejzvrhlejším, ale naprosto běžným babylonským praktikám patřily třeba chrámová prostituce, pohlavní styk s cizinci anebo tělesné hrátky doslova kdekoli.

Chrámová prostituce byla hojná v celém starověkém světě a její historie sahá až do starověké sumerské kultury. Právě z té vzešla později kultura babylonská, kde se dokonce pro tělesné hrátky zřizovaly specializované chrámy. Dnes bychom je spíše nazvali „božskými nevěstinci", protože tam lidé za rozkoše platili. Intimní tělesné hrátky byly pro Babylóňany skutečně náboženský zážitek, při němž šlo o rituální praxi k uctění bohů.

Babyloňané neměli žádný problém ani s homosexualitou a stejně jako staří Řekové ji praktikovali otevřeně a svobodně, pouze některé konkrétní činy podle nich přinášely neštěstí. Například muž nesměl přijmout roli ženy, zato anální styk byl naopak ceněn, protože byl jistou formou antikoncepce.

I styk s cizincem byl velmi žádaný, a právě nad ním se pozastavovali i staří Řekové, pro něž se jednalo o odpornou praktiku. O intimním splynutí s cizincem psal i Hérodotos, který zmínil, že babylonské ženy byly jednou za život posílány do chrámu, aby se spojily s úplně cizím mužem. Jednalo se o velmi rozšířenou praxi, jíž musela zakusit každá Babyloňanka.

Navíc k orgiím a milostným hrátkám docházelo skutečně všude, bez ohledu na veřejná místa. Prostě kdekoli, kdykoli a s kýmkoli. V centru města, v přírodě, na střeše, v chrámu, v ložnici – samozřejmě. Babylon byl prostě město, kde jste běžně kráčeli mezi souložícími páry a skupinami.

Co byly manželské trhy nebo rozpustilé večeře?

I tato praktika byla přinejmenším zvláštní a týkala se plnoletých žen, které se na trhu prodávaly každému, kdo zaplatil. Tedy spíše tomu, kdo dal nejvíc. Obvykle se zde postupovalo od nejkrásnějších favoritek až po ty méně krásné a muži si je vlastně dražili jako na soutěži Miss. Vlastně se jednalo o starověký trh s bílým masem.

V Babylonu bylo vlastně hříchem nebýt tělesně aktivní a nesouložit stále. Hérodotos dokonce napsal, že s každou ženou mohl souložit každý muž, který jí do klína hodil minci, bez ohledu na jeho vzhled, věk, bohatství. Žena mu prostě musela dát, a to dokonce i tehdy, byla-li vdaná. Bylo velmi normální, že muž dovolil někomu, aby se spojil s jeho ženou nebo dětmi, pokud za to dostal zaplaceno.

Od všech těchto praktik a zvyků byl jen krůček k pořádání hromadných orgií. Které se rozhodně neudávaly jen při zvláštních příležitostech. Opulentních a velmi tělesně akční večeře se odehrávaly denně a jídlem to jen začínalo. Končilo to úplně jinak a ženy se obvykle svlékaly kousek po kousku, až byly úplně nahé a mohly se oddat každému, kdo si řekl.

Zasvěcení, cizoložství a láska ke stejnému pohlaví

Chammurapiho zákoník definoval i tehdejších tělesné praktiky a zákony, které se jich týkaly. Každý sňatek musel být posvěcen spojením a žádné manželství nebylo oficiální, dokud spolu novomanželé skutečně nesouložili. Vlastně až slynutí bylo naplněním manželství. Stejný zákoník definoval i to, kdy je muž otcem neporušené panny a jiný muž s ní má sex, smí si otec panny vzít manželku tohoto muže a naložit s ní, jak se mu zlíbí. Vlastně bylo opět dovoleno a i uzákoněno prakticky cokoli. I proto je velmi zvláštní, že za cizoložství se v Babylóně platila vysoká cena, dokonce i trest popravy. Pokud byla žena přistižena při nevěře, byla násilně utopena. Ona i muž, s nímž měla styk a podváděla svého muže, byli k sobě svázáni provazem a vhozeni do vody.

No řekněte, líbil by se vám život ve stověkém a osvíceném Babylónu?

Zdroje:

kingdariusz.weebly.com, www.thedailybeast.com, www.livius.org