Vědec přišel s teorií, že pravou tvář Božího syna ukazuje 24 mm široká bronzová mince, která pochází z 1. století našeho letopočtu. Doposud se věřilo, že zobrazuje krále Manu, jenž vládl mezopotámskému království Edessa na území dnešního jihovýchodního Turecka. Historik ale tvrdí, že Manu a Kristus byli jedna a tatáž osoba.

„Vím, že můj názor je kontroverzní, ale po téměř třech desetiletích výzkumu jsem si svými závěry jistý," říká Ellis. I přesto, že je Ježíš Kristus nejčastěji malovanou postavou v západním umění, v Bibli popis jeho fyzického vzhledu nenajdeme. Známý obraz s dlouhými, vlajícími vlasy a bílým rouchem údajně pochází až z 6. století našeho letopočtu.

Ježíš a král Manu. Mince jako důkaz?

Podle odborníka se muži na minci říkalo dvěma jmény. Král Izas Manu a král Ježíš Emmanuel. To je první stopa, která napovídá, že postava Krista není smyšlená. V knize Izajáš 7:14 se totiž píše: „Panna počne a porodí syna. Dají mu jméno Emanuel, což znamená Bůh s námi".

„Mimo evangelia existuje jen velmi málo důkazů o tom, že Vykupitel existoval. To sice nemusí být problém pro věřící, což respektuji, jako historika mě to ale znepokojuje," přiznáví Ellis. „Přijal jsem za své životní poslání propojit události a lidi z Bible se známou historií."

Bible Ježíše Nazaretského vykresluje jako pacifistického kazatele, kterého jeho následovníci nazývali Kristem a Mesiášem, což v překladu znamená „pomazaný král”. Byl ukřižován Pilátem, jenž se obával, že jeho rostoucí popularita povede ke vzpouře židovského lidu. Ellis předpokládá, že Ježíš byl ve skutečnosti král Izas Manu z Edessy a Adiabene, jehož posláním mělo být osvobození Judeje z římské nadvlády.

Pravá identita Ježíše Krista

I přesto, že historické záznamy o smrti Izase Manua mlčí, Ellis věří, že byl jedním z třech ukřižovaných židovských vůdců, o nichž se zmiňuje římsko-židovský historik z prvního století Flavius Josephus. Tento fakt má opět ukazovat na biblického Ježíše.

„Navíc se říká, že Kristus byl jediný, komu byla nasazena trnová koruna. Ta byla tradičním diadémem monarchů z Edessanu. Taktéž měl purpurový plášť symbolizující moc římských císařů. Šlo o politické symboly a toto mělo být varování pro ty, kteří by se snažili povstat proti Římu."

Zdroj:

www.express.co.uk, www.thesun.co.uk, www.podtesvati.sk