Všechny desítky nalezených artefaktů a předmětů mají rozdílnou velikost, přičemž něco jsou jemně vyřezávané disky s geometrickými vzory, jiné zase připomínají často zobrazovaný Orion. Některé artefakty jsou zdobeny soustřednými a excentrickými kruhy, spirálami a destičkami se zvláštními rytinami. Na mnoha z nich se ale nachází právě souhvězdí Orionu a Plejády.

Jediná civilizace na Zemi?

Na artefakty narazili badatelé v La Mana v roce 1984. Označili je za "nemístné artefakty", které si spojují s legendární atlantskou civilizací. Rozvířily se debaty, zda Atlantida v Jižní Americe opravdu existovala.

Předměty jsou velmi různorodé. Protože některé prokazatelně odpovídají starověkým civilizacím jihovýchodní Asie a jejich výzdoba odpovídá sanskrtu, objevila se hypotéza, že by mohly pocházet z doby, kdy planetu obývala jediná civilizace.

Na video o souvislosti Orionu s pyramidami se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Zářící pyramida

Kromě asijských motivů zde byly nalezeny četné poháry a hrnce se symboly podobnými mayským. Zobrazují zvířata pocházející z asijských zemí a je mezi nimi i 60 cm vysoká deska s vyrytou mapou světa.

Poté, co byly artefakty podrobeny moderním technikám zkoumání, určité symboly vytesané za normálních světelných podmínek vystouply na povrch. Bez vhodného osvětlení by však zůstaly téměř neviditelné a nedůležité.

Nad všemi však vyčnívala asi 25 cm vysoká kamenná pyramida, která je velmi podobná pyramidám egyptským. Je vyrobena z černých a bílých kamenů a má třináct pater. Pod ultrafialovým světlem pyramida září! Jedná se o tzv. kosmickou pyramidu?

Kosmické pyramidy

Existuje několik historických textů, které hovoří o třech kosmických pyramidách. Jedna z nich je Velká pyramida v Egyptě, druhá se nacházela v Sumeru a třetí je zasazena kamsi do posvátných hor. Možná jde právě o Ekvádor?

Díky neprozkoumanému území je zřejmé, že se právě v ekvádorských džunglích nachází mnoho tajemství o jihoamerických civilizacích. Pyramida by mohla být vodítkem.

Na jejím dně se nacházejí nápisy v sanskrtu, které se zatím nikomu nepodařilo přeložit, a sada teček, které se shodují právě s tolik magickým souhvězdím Orionu. Němečtí lingvističtí odborníci tvrdí, že nápisy jsou ještě starobylejší než sanskrt.

Právě Orion je v mnoha kulturách spojován nejen s jejich vznikem, ale i s možnými mimozemskými civilizacemi, od nichž se některé kultury učí. Lidé z Orionu údajně navštívili Zemi a podělili se o mnohé znalosti. Orion najdeme na četných památkách a vždy skrýval tajemství.

Zdroje:

www.look4ward.co.uk, www.galacticresonance.org, soundofheart.org