Jednopodlažní „sídlo“, které vzniklo z nutnosti kvůli omezenému prostoru, je důkazem minimalistického bydlení a promyšleného designu.

Inspirace: Starověký Řím a skandinávská elegance

Designový příběh domu Love2 House čerpá inspiraci ze dvou různých zdrojů. Zaprvé architekt důmyslně zakomponoval principy ze starověkých římských vil, které kladou důraz na prostory pro studium, koupání, divadlo, hudbu a epikureismus. Druhý vliv vychází ze Skandinávie a reaguje na problém minimálního přímého slunečního záření v zimním období.

Hra světla a prostoru

Hosakova vize se zhmotňuje v podobě dvou zakřivených střech, které připomínají antickou architektonickou estetiku. Tyto střechy, zvenčí zdobené pozinkovanými hliníkovými panely, důmyslně vnášejí do interiéru měkké sluneční světlo v zimě a živou tropickou atmosféru v létě. Světlíky vytvářejí dynamickou hru světla a propojují kompaktní interiér s neustále se měnícím venkovním prostředím.

Kompaktní bydlení v novém pojetí

Na drobnou plochu se architektovi podařilo vtěsnat všechny podstatné prvky pro pohodlný život, který sdílí se svou ženou. Návrh vychází vstříc jejich každodenním zvykům a zahrnuje prostory pro stolování, čtení, každodenní koupel a vychutnávání si poslechu vinylových desek. Strategické umístění velkých posuvných dveří stírá při otevření hranici mezi interiérem a ulicí a podporuje interakci s kolemjdoucími.

Spojení s venkovním prostředím: Kontakt s ulicí

Dům Love2 House se chytře začleňuje do svého okolí, čímž umocňuje zážitek z bydlení. Šikmé stropy dodávají kompaktnímu interiéru pocit objemu a sedm příček vymezuje různé zóny uvnitř železobetonové konstrukce. Spojení s venkovním prostředím je ještě znásobeno strategickým umístěním střešních oken a rozsáhlých posuvných dveří, které vytvářejí dynamický vztah k městskému prostředí.

Vize a vlivy architekta

Hosakovou vizí bylo vystihnout římské ideály vilového bydlení, čehož dosáhl skloubením historických vlivů s moderní funkčností. Vysvětluje: „Každý den chodím do lázně pod širým nebem, poslouchám 300 desek s dostatečnou hlasitostí, jím rýži vařenou v hliněném hrnci a čtu si knihu, kterou mám rád.“ Tento osobní přístup vdechuje návrhu jedinečný charakter a odráží architektovo úsilí o naplňující životní styl v omezeném prostoru.

Podívejte se dovnitř:

Zdroj: Youtube

Dům Love2 jako svědectví o důmyslném bydlení

Dům Love2 je svědectvím o možnostech důmyslného bydlení na minimální ploše. Jeho promyšlený návrh, ovlivněný starými architektonickými principy a skandinávským pragmatismem, proměnil malý prostor v útočiště, které se hladce začleňuje do městského života a zároveň poskytuje veškeré pohodlí většího domu.

Zdroje: www.dezeen.com, www.dezeen.com, www.designboom.com