Zdroje: www.express.co.uk, www.express.co.uk/news/science, www.npr.org


Americký profesor filosofie James Porter Morland se domnívá, že na posmrtný život neexistuje něco jako "vědecký pohled". "Každý vědec má jiný přístup, založený na jeho životní filosofii. Jeho závěry potom tedy nejsou vědecké, ale vždy filosofické," prohlásil Morland.

Zjednodušeně řečeno, ateista bude nacházet argumenty obhajující tezi, že v našem světě neexistuje nic než hmota, zatímco vědec věřící či alespoň otevřený netradičním idejím nevyloučí možnost existence něčeho nemateriálního. Nikdo z nich však nebude schopen podložit svůj názor důkazy.

Sám Morland své teze obhajuje s pomocí logiky: "Pokud by byla pravda, že všechno má své kořeny v mozku, potom bychom nemohli mít vlastní vůli. Veškeré naše myšlení by bylo naprogramováno chemií. Včetně našeho přijetí či nepřijetí vědeckých teorií."

Záhadné vzpomínky

Morlandovi odpůrci tvrdí, že posmrtný život by neodpovídal zákonům fyziky. Přesto zatím nedokázali vysvětlit, odkud se berou takzvané vzpomínky na minulé životy. Psychiatr Jim Tucker za dlouhá léta práce při univerzitě ve Virginii nashromáždil výpovědi 2500 dětí z celého světa, které byly schopny popsat místa a události, o nichž nemohly ve svém věku nic vědět. "Tyto děti netvrdí, že byly Kleopatrou nebo Juliem Caesarem. Prostě popisují někoho obyčejného, kdo žil a zemřel. A většinou dokonce vědí, jakým způsobem zemřel," vysvětlil Tucker s tím, že v 70 procentech případů šlo o nepřirozenou smrt. Jedno dítě tvrdilo, že bylo v minulém životě zastřeleno, jiné děti uvedly, že spáchaly sebevraždu nebo je někdo zavraždil.

"Ve většině vyšetřovaných případů jsme byli schopni ověřit, že osoba popisovaná dítětem skutečně existovala a popsaným způsobem také zemřela," uvedl Tucker. Děti vzpomínající na minulé životy se podle něj nikterak neliší od svýchOpravdu už víme o fyzice všechno? vrstevníků, psychologické testy u nich prokázaly jen o něco vyšší inteligenci. Vzpomínky u nich bývají nejživější mezi 2. a 4. rokem života, okolo šestého roku se pak zcela vytrácejí.

Opravdu už víme o světě všechno?

Jim Tucker přitom patřil k vědcům, kteří na otázky kolem posmrtného života pohlíží více než skepticky. Jak výzkum ovlivnil jeho vlastní světonázor? "Určitě začínám být víc a víc přesvědčen, že existuje i něco jiného než hmotná realita. Podle mě je docela možné, že pokud nás naše duše přežijí, každý neprožije stejnou zkušenost. Posmrtný život může být stejně variabilní jako celý tento svět," nastínil svou teorii psychiatr.

Zato pro kosmologa Seana Carrolla je jakákoli debata na dané téma zbytečná, protože všechny zákony fyziky už podle jeho názoru byly plně pochopeny a pro lidské vědomí nezávislé na hmotě v nich není místo. "Tyto zákony nedovolují uložit informace v našem mozku tak, aby setrvaly i po smrti. Opravdu neexistuje nic jiného než atomy a známé síly," uzavřel striktně Carroll.