Úspěšná politička

Němcová se narodila 17. listopadu 1952 v Novém Městě na Moravě a její cesta do politiky nebyla zdaleka tak konvenční, jak by se předpokládalo. Přestože se původně chtěla věnovat keramice, nakonec se vydala jinou cestou a v letech 1974–1992 působila v Českém statistickém úřadě. 

Během této doby se zdokonalila ve svých dovednostech a položila základy pro své budoucí povolání. Vstup Němcové do komunální politiky znamenal začátek jejího vzestupu v rámci politické scény. 

V roce 1992 vstoupila do Občanské demokratické strany a díky svému odhodlání a strategickému umu rychle stoupala po pomyslném žebříčku. Její působení ve funkci poslankyně v letech 1998 až 2020 a následné předsednictví v ODS i v Poslanecké sněmovně podtrhlo její klíčovou roli ve straně.

Přestože Němcová čelila marginalizaci v rámci ODS, její vytrvalost nikdy nezakolísala. Dokázala se orientovat ve složitých stranických dynamikách a prosadila se jako neochvějný hlas svých voličů. 

Její cesta byla poznamenaná významnými milníky. Dnes zastává funkci senátorky (zvolena byla v roce 2020). Cesta Němcové se však neobešla bez řady překážek. 

Bojovala se zakořeněnými předsudky a vnitrostranickou dynamikou a při svém úsilí o vedoucí pozice v ODS čelila mnoha výzvám. Navzdory neúspěchům a odporu zůstala nezdolná, zpochybňovala status quo a prosazovala větší inkluzivitu uvnitř strany.

Skutečná kráska

Houževnatost Němcové vyvrcholila jejím zvolením předsedkyní Poslanecké sněmovny v roce 2010, což svědčí o jejím neochvějném odhodlání sloužit veřejnosti. Její styl vedení, který se vyznačuje pragmatismem a poctivostí, našel odezvu u kolegů i voličů a získal jí široký obdiv a respekt veřejnosti.

Miroslava Němcová: Rok 1968 cítím pořád stejně živě:

Zdroj: Youtube

Kromě politických úspěchů se stejně inspirativní stala i osobní cesta Němcové. V roce 1988 překonala rakovinu a stala se inspirací pro ty, kteří se s podobnou nepřízní osudu setkali tváří v tvář. 

Miroslava Němcová, pražská jednička ODS v nadcházejících předčasných volbách, vypadá i na prahu důchodového věku o deset let mladší. Není se ale čemu divit. Kráskou byla i v mládí. Černovláska s modrýma očima byla neskutečně půvabná.

Miroslava je vdaná. Se svým manželem Vladimírem Němcem, se poznala v tanečních. Ačkoliv je jejich domovem Žďár nad Sázavou, Miroslava žije přes týden v Praze, zatímco manžel zůstává na Vysočině. 

Mají spolu dospělého syna Pavla. Ten se narodil, když bylo Němcové 19 let. Dnes je úspěšným lékařem. Němcová ve Ždáru nad Sázavou provozovala několik let knihkupectví. Svou láskou ke knihám se netají ani dnes jako úspěšná politička. 

Miroslava Němcová zamlada:

Zdroje: miroslavanemcova.cz, www.ods.cz, cs.wikipedia.org