Po krizi Římské říše na konci 4. století byla většina obyvatel Británie v krizi. Po rozchodu s Římem se správní systém Británie rozpadl na řadu místních lén. Většina kdysi bohatých míst byla z velké části opuštěna a zchátrala. V této době se kvůli krizi většina obyvatel obrátila k samozásobitelskému zemědělství, aby se uživila.

Zdá se, že v Chedworthu, tedy na západě Británie, se po nějakou dobu udržel romanizovaný způsob života. V okolí Cirencesteru, který je jen kousek od Chedworthu, bylo nalezeno mnoho velkých, bohatě zdobených římských vil. Koncem 4. století byl Cirencester po Londýně druhým největším římsko-britským městem a stal se hlavním městem samostatné provincie "Britannia Prima".

Ne všechna místa byla krizí postižena stejně

Na datování mozaiky objevené v Chedworthu je vzrušující to, že je dokladem pozvolnějšího úpadku. Ne všechna místa v Británii tedy byla postižena krizí stejně. Datování mozaiky ukazuje, že kultivovaný život v tomto luxusním sídle pokračoval i desítky let poté, co Británie přestala být součástí Římské říše a země vstoupila do "temného středověku".

Příkladem je právě vila v Cotswoldu, kde byla mozaika nalezena. Místo vzniklo ve 2. století, ale svého rozmachu dosáhlo o dvě stě let později. Díky tomu je dnes vila, která byla podrobena výzkumu, jednou z největších a nejlépe zachovaných římských vil v zemi.

Bohatství těchto honosných vil obklopujících hlavní město provincie předčilo bohatství všech skupin, které se nacházely ve zbytku Británie.

Nejstarší britská mozaika

Tento objev je velmi hodnotný, protože po ekonomickém krachu, který otřásl Římskou říší nebylo zničeno vše. Existovaly však výjimky – v podobě domů a vil, které si své bohatství pečlivě střežily. V Chedworthu v pár domech stále pokračoval luxusní život na vysoké úrovni a majitelé objektu neváhali investovat peníze do výzdoby domu.

Na dokument, kde můžete mozaiku vidět, se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Právě díky jejich péči se nedávno podařilo identifikovat první známou mozaiku z 5. století v Británii. Celá vila tak byla podrobena pečlivému výzkumu.

Během let byly při vykopávkách objeveny pozůstatky 35 místností, z nichž některé zdobí propracované mozaikové podlahy. Objekt byl postupně rozkrýván v rámci projektu North Range, který trval šest let. Za tuto dobu vědci prozkoumali místnost 28, v níž se nachází nejkrásnější a nejstarší mozaika. Místnost 28 pak vznikla rozdělením dřívějšího prostoru, což je možná příčinou nálezů.

Vytvoření nové místnosti a položení nové podlahy naznačuje, že bohatství a mozaikový průmysl pokračovaly o 50 let později, než se předpokládalo.

Mozaika coby vrcholné dílo své doby

Kromě mozaiky bylo v objektu nalezeno i spousta dalších artefaktů – mimo jiné dřevěné uhlí, zvířecí kosti a jediný keramický střep. Analýza keramického fragmentu odhalila, že se jedná o pozdně římskou keramiku Shelly Ware, která byla vyrobena po roce 360 n. l.

Mozaika je spíše složitější a její okraj je tvořen řadou kruhů v giloši. Giloš je specifický dekorativní motiv, který vypadá jako pletená stuha. Na mozaice v Chedworthu je stuha shodou okolností v barvách naší vlajky – tedy mezi sebou se proplétají ramena červené, modré a bílé barvy, která jsou vyplněna obrazy květin a tkaných uzlů.

Do stejného období, jako nádherná mozaika, byly datovány i ostatní nálezy, dřevěné uhlí a zvířecí kosti. K jejich identifikaci byla použita radiokarbonová metoda. Ta prokázala, že stěna, a tedy i mozaika, která byla instalována v novém prostoru, vznikly po roce 424 n. l.

Proč tyto vily zůstaly zachovány, není jednoznačné. Možná toto území zaujímalo oblast chráněnější před nepřátelskými nájezdy probíhajícími ze severu a podél západního a východního pobřeží. Díky tomu můžeme dnes obdivovat krásy této mozaiky. I když byla znovu zasypána, aby byla chráněna před povětrnostními vlivy, je možné se na ni podívat virtuálně.

Zdroje:

www.nationaltrust.org.uk, edition.cnn.com, www.bbc.com