Program WorldOne vyvinul počítačový průkopník Jay Forrester na základě objednávky Římského klubu. Organizace, jejímž cílem je „čelit výzvám a navrhovat řešení pomocí vědecké analýzy a komunikace”. 

Aplikace se jako první dívala na svět jako na jeden systém. Zohledňovala trendy v úrovni znečištění, populační růst, množství přírodních zdrojů a celkovou kvalitu života na Zemi od roku 1900 do roku 2060. Na základě toho vytvořila graf s liniemi, jež předpovídaly, co se s planetou v příštích letech stane, pokud něco nezměníme.

MIT a konec světa

Model ukázal, že populace bude až do přelomu století růst. Kvalita života, definována například množstvím peněz, potravy nebo prostoru, se zvyšovala do roku 1940, poté začala klesat. V roce 2020 byly již linie na úrovni roku 1900.

Zdroj: Youtube

Výpočty také naznačily, že přírodní zdroje, nerosty a ropa budou neustále ubývat. Zároveň však bude růst znečištění planety. „Stav se stává kritickým v roce 2020. Pokud s tím něco neuděláme, kvalita života se dostane prakticky na nulu,” uvedli výzkumníci.

WorldOne mimo jiné ukázal, že znečištění ovzduší může být tak vážné, že začne zabíjet lidi. „V této fázi, kolem roku 2040 až 2050, nám známá civilizace přestane existovat.” Zástupci Římského klubu byli v šoku. Navrhli tak řadu opatření. Jedním z nich bylo, aby vyspělé národy omezily „své choutky hltat přírodní zdroje”. Doufali, že v budoucnu bude prestiž pramenit z nízké spotřeby. Tento fakt se však nenaplnil.

Udusíme se?

Podle Světové zdravotnické organizace prý v současnosti devět z deseti lidí dýchá prudce znečištěný vzduch, který každý rok předčasně zabije 7 milionů lidí, z toho 300 tisíc v Evropě. Vystavení nebezpečným látkám totiž zvyšuje riziko řady onemocnění, jež spadají do třech kategorií: Kardiovaskulární, respirační a rakovina.

Zdroj: Youtube

Proto členské státy Evropské unie přijaly tzv. Zelenou dohodu, jejímž cílem je do roku 2030 snížit emise skleníkovým plynů o 55 % ve srovnání s rokem 1990. A do roku 2050 se stát klimaticky neutrální, tedy dosáhnout toho, že příroda bude bez škodlivého znečištění. 

Zdroj:

www.czechia.representation.ec.europa.eu, www.bigthink.com, www.ourworldindata.org, www.futurezone.de