Mitar neuměl číst ani psát. Nepotřeboval to. Živil se tím, co s rodinou vypěstoval a vychoval. Svému zpovědníkovi tvrdil, že již v mládí ho pronásledovaly podivné obrazy. V nich viděl nejen zvláštně vypadající stroje, ale také následky světových válek.

Rolník se narodil v roce 1826 v srbské vesničce Kremna nacházející se nedaleko hranic s Bosnou a Hercegovinou. V životě nedošel dál než za humna. I přesto mluvil o dalekých zemích a významných lidech. Měl předpovědět atentát na srbského krále Alexandra a jeho manželku, útok nacistického Německa na Jugoslávii i vítězství Sovětského svazu.

Mitar Tarabić - předpovědi budoucnosti

Tarabić tvrdil, že po první velké válce přijde další a celá Evropa bude pod nadvládou křivého kříže. Po tomto konfliktu bude založena řada nových států a mezinárodní soud. Ten se bude snažit o to, aby národy již mezi sebou nebojovaly. Marně.

„Někteří panovníci budou svou věrnost jen předstírat. Přitom si budou dělat co chtějí. To povede k řadě menších válek, ve kterých zemře tisíce lidí,” předpovídal věštec. „Poté se objeví zvláštní nemoc. Nikdo na ni nenajde lék, i přesto, že s pomocí Boží by ho objevili všude. Dokonce i v sobě. Člověk v té době ale na Hospodina již zapomněl. Myslí si, že ho nahradil.”

Spíše než na duchovno se totiž budou lidé spoléhat na materiální svět a technologie. Prorok upozorňoval, že „Ti, již budou umět číst a psát, budou myslet, že vědí nejvíc. Přitom ale svými činy otráví vzduch a vodu, rozptýlí mor po řekách a způsobí různé neduhy”.

Třetí světová válka podle Tarabiće

Ekologické katastrofy povedou k jedinému. Planeta bude zcela zpustošena a lidé budou ve velkém umírat. Budou tak nuceni utéct do lesů. Pokud nebudou otálet, zachrání sebe i své rodiny. Ne však na dlouho, protože přijde hladomor. „Ve městech i vesnicích bude dostatek jídla, ale vše bude otrávené. Nastanou kruté boje o zbytek ráje.”

Zdroj: Youtube

Tento konflikt má trvat padesát let. Věštec předpověděl, že přijde v roce 2050. Bude se válčit na zemi i ve vodě. Použijí se v něm podivné dělové koule, které když vybuchnou „očarují vše živé. Obyčejní lidé, armády, ale i dobytek usnou”. Jen jediná země na světě bude žít v klidu a míru. Má velikost Evropy a je obklopena moři. Kdo se schová v pohoří se třemi kříži, přežije.

Zdroj:

www.vk.com, www.rejectedscriptures.weebly.com, www.bibliotecapleyades.net