Mitar Tarabić se narodil v roce 1829. Neuměl číst ani psát. Už od raného mládí ho pronásledovaly temné vize. O těch vyprávěl svému zpovědníkovi a kmotrovi Zahariji Zaharićovi. Ten je kolem roku 1867 začal zapisovat do malého černého zápisníku.

I přesto, že ho o sedmdesát šest let později poškodil požár, jež založila okupační bulharská armáda,Tarabićova proroctví se zachovala v téměř plném znění. Notýsek nyní vlastní pravnuk srbského pravoslavného kněze Dejan Malenković.

Mitar Tarabić - proroctví

Tarabićovy vize předpovídaly především řadu politických událostí v Srbsku, jež vedly k sesazení vládnoucího rodu Obrenovičů z královského trůnu. Věštec však svým vnitřním zrakem viděl i konec 1. světové války, začátek druhé a události vedoucí ke třetí.

„Poslouchej, můj otče. Po první velké válce Rakousko zmizí. Brzy začne další válka. Celá Evropa bude pod vládou křivého antikříže. Po tomto konfliktu zavládne mír na celém světě. Objeví se řada nových států. Vznikne také mezinárodní soud, který nedovolí, aby země mezi sebou bojovaly. Ten bude všem vládnout," svěřil se Tarabić knězi. „Po chvíli někteří panovníci začnou svou úctu k soudu pouze předstírat a přitom si budou dělat co chtějí. Kvůli tomu začne mnoho menších válek. Tisíce lidí zemřou," věštil.

Prorok také předpovídal, že lidé budou jíst pouze bílý chléb a celozrnný jen, když budou mít chuť. Všichni budou jezdit na vozech bez volů a cestovat po obloze. Kolem hor se postaví mnoho továren a lidé se přestěhují z vesnic do měst.

Nebeská světová válka

Tarabić svého zpovědníka varoval, že svět po druhé světové válce sice bude žít v míru a hojnosti, bude to však jen hořká iluze. „Mnozí zapomenou na Boha a najdou si jiný předmět k uctívání. Muži si postaví krabici, ve které budou obrázky z celého světa. Horníci budou vrtat hluboké díry a vykopávat zlato. Země ale bude ronit slzy a trpět. Lidé budou nenávidět čerstvý vzduch, raději se budou schovávat v hojnosti. Muži a ženy se budou oblékat stejně, budou si myslet, že ví všechno, ale den ode dne budou ztracenější."

Prorok se také zmínil o podivné nemoci, jež bude sužovat celý svět, ale nikdo na ni nedokáže najít lék. „Každý bude říkat já vím, já vím, protože jsem učený, ale nikdo nenajde s pomocí Boží to, co je všude kolem nich a v nich samotných." V další věštbě se zmínil, že člověk bude cestovat do jiných světů, k Měsíci a hvězdám. Následně také varuje: „Čím více lidé budou vědět, tím méně se budou milovat a starat se o sebe navzájem. Budou mít raději různé vychytávky než své příbuzné."

Postupem času si však lidstvo uvědomí zbytečnost pěněz a moci. Bohatství vymění za meditaci. Prý už ale bude stejně pozdě. „Zlí otráví vzduch, rozšíří mor po mořích a lidé začnou náhle umírat na různé nemoci. Zachrání se jen ti, kteří utečou na venkov. Zanedlouho však vypukne hladomor. Jídlo bude jedovaté. Kdo se dokáže postit až do konce, toho zachrání Duch svatý," slibuje věštec.

Zdroj: Youtube

Ve svých vizích viděl i třetí světovou válku. Ta by se měla odehrávat nad našimi hlavami prostřednictvím „podivných vybuchujících dělových koulí". Jen jedna země, velká jako Evropa, jež je obklopena moři, bude žít v míru. Svou předpověď ukončuje Tarabić slovy: „Ti, kteří utečou do hor se třemi kříži budou zachráněni. Budou žít v hojnosti a lásce."

Zdroj:

www.rejectedscriptures.com, www.listverse.com, www.bibliotecapleyades.net