Naše buňky obsahují dva druhy genomů. Jaderný a mitochondriální. Zatímco první získáváme od obou rodičů a rekombinuje se s každou generací, mitochondriální DNA, jež se nachází v organelách mitochondrií, se dědí pouze v mateřské linii. Fascinující na těchto genech je, že se ani během tisíciletí téměř nemění. Slouží tak jako turistické značky, pomocí nichž je možné vystopovat ženu, která byla naším posledním předkem.

Aby vědci zjistili, kdy mitochondriální Eva neboli mtEve žila, museli převést rozdíly mezi genovými sekvencemi do časové osy. „Bylo nutné sledovat řadu proměnných od rychlosti genetických mutací, změny populace v důsledku raných migrací, po míchání genů,” říká Krzysztof Cyran, zástupce vedoucího Institutu informatiky na Slezské technické univerzitě v Gliwicích v Polsku. Odborníci tak navrhli deset schémat, z nichž všechna překvapivě nabídla jednu a tu samou odpověď.

Mitochondriální Eva

Stopy pramáti Evy mířily hluboko do minulosti, téměř až k počátku anatomicky moderního člověka před 200 000 lety. Ihned se však nabízela otázka, kde byla její vlast. „Víme, že lidé pocházejí z Afriky,” říká Vanessa Hayes, genetička z Garvanova institutu lékařského výzkumu a University of Sydney v Austrálii. „Oblast jsme se ale snažili zúžit. Zaměřili jsme se proto na sekvenci DNA kódovanou výhradně v mitochondriích linie L0, která patří mezi nejstarší na naší planetě.”

Vědci ve své studii sekvenovali asi 200 L0 mitogenomů u původních obyvatel žijících v jižní Africe a poté je srovnali s již existující databází sekvencí L0. Vytvořili tak jeden z nejkomplexnějších snímků, jak byly prastaré linie a její nejbližší odnože rozptýlené po jižní Africe. „Dokázali jsme tak odhadnout, kde a kdy se potomci mitochondriální Evy poprvé rozdělili do geneticky odlišných skupin,” říká Hayes „A podle toho určit, kde byla její původní vlast.”

Touto domovinou by měla být rozlehlá mokřad o rozloze asi 120 000 kilometrů čtverečních s názvem Makgadikgadi. Tým zjistil, že byla osídlená asi 30 tisíc let, než se linie L0 rozčlenila na svou první podskupinu.

Podoba mitochondriální Evy

Dnes se sekvence L0 nejčastěji vyskytuje u lidí Khoe-San, dvou etnických skupin lovců a sběračů, které jsou známé tím, že se dorozumívají cvakáním zubů. Odborníci předpokládají, že právě jejich geny, spojené s vývojem kostry, jako je růst kostí a chrupavek, mohou napovědět, jak mitochondriální pramáti vypadala.

Zdroj: Youtube

Náš společný předek měl tmavou pleť, kudrnaté vlasy, výrazný široký nos, hranatou bradu a plné rty. Podle řady badatelů mohla být Eva podobná Qafzeh 9, fosilii raně moderní ženy, objevené v jeskyni Qafzeh v Izraeli, jejíž podobu rekonstruoval forenzní expert Richard Neave. 

Zdroje: www.plus.rozhlas.cz, www.sciencedaily.com, www.livescience.com, www.ma.prehistoire.free.fr, www.notpoliticallycorrect.me