Odborníci předpokládají, že během středověku se dospělého věku dožilo pouhých 70 % dětí. Zažít období puberty by se tak dalo považovat za výhru. Je však těžké odhadnout, zda to tak vnímali i tehdejší teenageři. Jakmile oslavili čtrnácté narozeniny, většina z nich se musela připravit na novou životní etapu.

Ta měla několik podob a souvisela se sociálním postavením rodiny a počtem jejích členů. V případě, že bylo hospodářství velké a k jeho udržování se hodila každá ruka, děti zůstaly doma a pomáhaly jak s domácími pracemi, tak na poli. Pokud ale teenager pocházel z nuznějších poměrů, stal se nadbytečným „hladovým krkem”. Byl proto poslán do služby.

Dětská práce

„Rodiče věřili, že svým potomkům zajistí lepší život, i přesto, že je už nikdy nemuseli vidět,” říká historik Jeremy Goldberg z University of York. „Po přestěhování a nástupu do práce bylo téměř nemožné, aby si děti našly čas a rodinu navštívily. Mohly tak maximálně poslat vzkaz po nějakém potulném obchodníkovi.”

Roky strávené ve službě byly obrovskou zkušeností. Puberťáci se učili nejen svému řemeslu, ale také navazovali nové sociální kontakty, vydělali si své první peníze a snažili se začlenit do společnosti. 

Zatímco chlapci měli budoucnost téměř jistou a mohli se těšit na budování kariéry, dívky mohly pouze doufat, že je jejich zaměstnavatel nebude zneužívat. Většina selských a městských slečen totiž pracovaly jako služky, kuchařky nebo pradleny. Očekávalo se tak od nich, že budou skromné, poslušné a budou poslouchat na slovo.

Dívky ve středověku

V „době temna” nebylo výjimkou, že pán měl pocit, že vše, co žije pod jeho střechou, mu patří. Pokud měl chuť, děvečky mu musely být i proti své vůli k dispozici. „Bály se propuštění, a protože získání nového zaměstnání vyžadovalo referenci od bývalého zaměstnavatele, nechtěly si ho znepřátelit.” vysvětluje Jeremy Goldberg. 

Zdroj: Youtube

Služebné zároveň musely dodržovat přísný řád a být 24 hodin, sedm dní v týdnu k dispozici. Takto žily do té doby než si dokázaly nastřádat na věno a vdát se. Nebylo výjimkou, že zoufalé dívky začaly prodávat své tělo, aby si vydělaly více peněz a z náročného pracovního kolotoče co nejrychleji unikly. 

Zdroje: www.lifetakeslemons.wordpress.com, www.historytoday.com, www.thoughtco.com, www.bbc.com