Ve vzdálenosti 25 800 světelných let od Země se nachází objekt s pracovním názvem ASKAP J173608.2-321635. Vysílá signál, který se nepodobá žádnému již dříve objevenému rádiovému podpisu. Očividně tedy vypadá úplně jinak, než jakýkoli známý objekt ve vesmíru.

Hra na schovávanou

Zdroj signálu byl poprvé zachycen v dubnu roku 2019. Objekt byl unikátní tím, že zpočátku nešel vidět, pak se stal jasným, opět zmizel a poté se znovu objevil. Podle autorů výzkumu je toto chování zcela mimořádné. Jeho další podivnou vlastností je, že signál má vysokou polarizaci. To znamená, že kmitá pouze v jednom směru. Ten se ale po čase otáčí.

Během devíti měsíců v roce 2020 vědci detekovali šest rádiových signálů z tohoto zdroje. Zachytila ho pouze jedna observatoř. Až koncem roku ho objevil také teleskop MeerKAT v Jižní Americe a v dubnu Australia Telescope Compact Array. Když se signál vrátil, dramaticky se změnilo jeho chování. Dříve ho bylo možné sledovat týdny. Nyní zdroj zmizel během jediného dne.

Mléčná dráha - neznámý signál

Existuje několik typů hvězd vyzařující proměnlivé světlo v celém elektromagnetickém spektru. Mohou to být supernovy, pulzary, sobě blízké dvojhvězdy, cefeidy (pulzující proměnné hvězdy) nebo rychlé rádiové záblesky. Jenže signály podivného zdroje vycházející ze středu Mléčné dráhy se opakují periodicky a nebyly zaznamenány v rentgenových či infračervených vlnových délkách.

Nejblíže k neznámému objektu má tzv. rádiový přechodný jev v galaktickém centru (GCRT). Zdroj, který bliká v blízkosti středu Mléčné dráhy, obvykle v průběhu několika hodin. Dosud byly potvrzeny pouze tři GCRT a všechny se objevují a mizí mnohem rychleji než tento nový objekt ASKAP.

Zdroj: Youtube

Tým odborníků tedy předpokládá, že se může jednat o zcela nový objekt. Objev však bude schopný potvrdit až transkontinentální radioteleskop SKA (Square Kilometre Array). Ten by měl být tak výkonný, že by mohl odhalit, co se za ASKAP J173608.2-321635 skutečně skrývá.

Zdroj:

www.ct24.ceskatelevize.cz, www.sciencemag.cz, www.livescience.com