Mléčná dráha se má srazit s obřím oblakem. Jakou to představuje hrozbu pro Zemi?

Nataša Slánská | 30. 8. 2021

Planety se pohybují po svých orbitech, sem tam kolem nich proletí kometa nebo nějaký ten meteorit, jen hvězdy září nehnutě na svých místech, jako by je někdo přibil k noční obloze kladívkem. Je to však pouhé zdání. Také hvězdy jsou v pohybu, a hýbají se dokonce celé galaxie coby celky. Je jen otázkou času, kdy do sebe vzájemně narazí. Tento osud čeká i naši Mléčnou dráhu.

Astronomové si již dříve povšimli, že Mléčná dráha se pozvolna blíží k jednomu ze svých sousedů, a to konkrétně ke galaxii Andromeda. Kolize by však měla nastat až za 5 až 8 miliard let, což je doba, kdy už život na planetě Zemi nejspíš nebude možný z důvodu rozpínání Slunce a s ním souvisejících extrémně vysokých teplot. Lidstvo se tedy velkého střetu s Andromedou nedočká.

Vesmír pravděpodobně není nekonečný, zjistili vědci. Co se nachází za ním?
Magazín

Vesmír pravděpodobně není nekonečný, zjistili vědci. Co se nachází za ním?

Malá, nenápadná, ale velkou silou oplývající

Čeho by se ale dočkat mohlo, je srážka s maličkou galaxií zvanou Velký Magellanův oblak, která byla dříve považována za okrajovou a bezvýznamnou. Teprve v posledních letech vědci zjistili, že má navzdory své malé velikosti obrovskou hmotnost, a je tedy s Mléčnou dráhou spojena silnější gravitací, než se doposud zdálo. Obě galaxie by do sebe mohly narazit už za 1 miliardu let, nejpozději pak za 4 miliardy.

Astrofyzik z univerzity v britském Durhamu Marius Cautun se svým týmem vzal v potaz všechny možné scénáře budoucího pohybu galaxií a s pomocí počítačové simulace došel k závěru, že ke kolizi dojde s 93 procentní pravděpodobností. Co to bude znamenat pro naše potomstvo v daleké budoucnosti, pokud by ještě život na Zemi existoval?

Galaxie si zahrají kuličky

"Naše galaxie jako celek by přežila, ale některé hvězdy by mohly být vymrštěny mimo Mléčnou dráhu," říká Cautun. Nikdo podle něj nedokáže dopředu předpovědět, zda by se to stalo i našemu Slunci. Hvězdy se od sebe budou odrážet jako kuličky a navzájem se vytlačí ze svých drah. Celý proces ale bude probíhat velmi zvolna - pravděpodobně více než miliardu let. V případě, že by zrovna naše Slunce nikam vytlačeno nebylo, lidé na Zemi by žádné změny za svého života nezaznamenali. Teprve na konci procesu by při srovnání se záznamy oblohy jejich dávných předků jasně viděli, že se noční obloha kolem nich výrazně změnila.

Vědci našli novou soustavu. Na dvou planetách předpokládají život podobný Zemi
Magazín

Vědci našli novou soustavu. Na dvou planetách předpokládají život podobný Zemi

Kdyby ale Slunce vlivem kolize Mléčnou dráhu opustilo, život na planetě by byl ohrožen. Oběžné dráhy planet sluneční soustavy by při takovém výkyvu jen horko těžko zůstaly zachovány, a jakákoli odchylka ve vzdálenosti od Slunce by způsobila katastrofu v podobě přílišného žáru nebo naopak smrtícího mrazu.

A nakonec je tu ještě jedna zajímavost. "Pohlcení Velkého Magellanovho mračna Mléčnou dráhou způsobí chaos a probudí černou díru v galaktickém centru. Ta pak začne zběsile požírat vše okolo sebe a zvětší svůj objem na desetinásobek toho současného," vysvětlil Cautun. Pozemšťané by tak mohli na noční obloze sledovat zajímavý ohňostroj, který by je přitom (za podmínky zachování pozice sluneční soustavy) nijak neohrozil.


(Zdroje: https://www.theatlantic.com/science/archive/2019/01/cosmic-collision-could-change-milky-way/579520/, http://www.sci-news.com/astronomy/large-magellanic-cloud-milky-way-collision-06788.html)

Tagy galaxie Galaxie Mléčná dráha hvězda Noční obloha Slunce Sluneční soustava Země