Astrometrická observatoř Evropské kosmické agentury (ESA) s názvem Gaia již od roku 2013 sestavuje třírozměrnou mapu nejbližšího okolí naší Galaxie. Zpřesňuje polohu přibližně miliardy hvězd a u 150 milionů nejjasnějších měří jejich radiální rychlost. V roce 2018 pomohla astronomům sestavit dosud nejdetailnější mapu vesmíru.

Její nejnovější verze EDR3 zlepšila přesnost umístění 40 tisíc hvězd, jež se nacházejí ve vzdálenosti do 325 světelných let od Slunce. Ty sviští vesmírem a zanechávají za sebou dlouhé světelné čáry. Každý bod představuje jedno konkrétní těleso v Mléčné dráze. Nové video představuje jejich předpokládaný pohyb Galaxií v příštích 400 000 letech.

Mléčná dráha za 400 000 let

Šedesáti sekundová simulace ukazuje dva typy pohybů hvězd. Délka udává, o kolik se jedno těleso posunulo za 80 tisíc let. Krátké stopy naznačují, že se po obloze přemisťuje pomalu, dlouhé prezentují rychlejší objekty. Do výpočtů byla také zahrnuta vzdálenost hvězdy, její aktuální trajektorie a tempo.

„Když se na animaci podíváte pozorně, všimnete si, že se krátká stopa často promění na dlouhou a pak se opět změní na krátkou. To naznačuje, že hvězda směřuje směrem k nám. Jak se přibližuje, pohybuje se po obloze rychleji. Jakmile nás minula a vzdálí se, stopa se zkracuje," vysvětluje ESA ve své tiskové zprávě.

Podle výzkumníku simulace představuje nepřekvapivý vzorec. Na jejím konci je většina hvězd seskupena na pravé straně Galaxie, zatímco levá strana vypadá relativně prázdně. Je to však optický klam. „Představte si, že procházíte stojícím davem. Bude vám připadat, že lidé před vámi jsou stále daleko. Ti za vámi jsou ale jakoby blíž," vysvětluje ESA. „Tento efekt se děje kvůli pohybu Slunce vzhledem ke hvězdám."

Realistická mapa Galaxie

Fascinující video bylo poskládáno z reálných dat, jež získala sonda Gaia EDR3 za cca dva roky. Díky ní odborníci znají aktuální polohu hvězd a jejich geometrickou čáru prostorem ve třech rozměrech. Dokáží tak s relativní přesností předpovědět, jaká bude jejich pozice vzhledem ke Slunci v průběhu času. „Existuje však řada zjednodušení, díky kterým je simulace poněkud nerealistická," příznává ESA.

Zdroj: Youtube

Při výpočtech budoucích poloh vědci počítali, že se tělesa budou pohybovat po přímkách konstantní rychlostí. Ve skutečnosti však hvězdy a Slunce opisují v gravitačním silovém poli Mléčné dráhy křivku. V potaz by se tak měl vzít i fakt, že některé objekty zmizí za hranici viditelné Galaxie. Další do ní zase vstoupí.

Zdroj:

www.livescience.com, www.cosmos.esa.in, www.cs.wikipedia.org