SZe středu Mléčné dráhy vychází silná záře. Vědci „hmotu duchů“ neumí vysvětlit

Natálie Borůvková | 12. 8. 2022

Střed Mléčné dráhy vyzařuje záhadnou záři, nad kterou si vědci lámou hlavu už pár let. Neumí totiž  „hmotu duchů" vysvětlit.

Tato "záře" má podobu gama záření a vědci si jí všimli v datech z vesmírného teleskopu NASA Fermi již v roce 2009.

Ze středu Mléčné dráhy vychází silná záře

Záření známé jako GeV Excess v galaktickém centru. Nové údaje naznačují, že je vytvářeno "temnou hmotou" nebo také "hmotou duchů". Ta by údajně mohla tvořit až 80 % hmoty vesmíru.

Vědci analyzovali data získaná pomocí Fermiho velkoplošného teleskopu, shromážděných za dlouhých 11 let. Ty porovnaly s daty z detektoru Pamela a z experimentu Alpha Magnetic Spectrometer, jež proběhl na palubě Mezinárodní vesmírné stanice.

Analýza naznačuje, že "záře" je způsobena temnou hmotou, která tvoří 80 % veškeré hmoty ve vesmíru.

Vědci se domnívají, že je tato "záře" způsobena dosud neznámým druhem částic v centru Galaxie.

Temnou hmotu jsme dosud byli schopni detekovat pouze prostřednictvím jejího gravitačního působení na jiné objekty.

Vědci „hmotu duchů“ neumí vysvětlit

Mattia Di Mauro z Národního ústavu jaderné fyziky řekl: "Použitá metodika analýzy poskytla velmi důležité informace o prostorovém rozložení přebytku gama záření, které mohou vysvětlit, co generuje přebytek vysokoenergetických fotonů v galaktickém centru."

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Di Mauro dodal, že nová data znehodnocují několik předchozích teorií.

"Pokud by byl přebytek způsoben například interakcí mezi kosmickým zářením a atomy, očekávali bychom jeho větší prostorové rozložení při nižších energiích a menší rozptyl při vyšších energiích v důsledku šíření kosmických částic. Moje studie naopak zdůrazňuje, jak se prostorové rozložení přebytku nemění v závislosti na energii," řekl Di Mauro.

"Tento aspekt nebyl nikdy předtím pozorován a mohl by být vysvětlen interpretací přítomnosti temné hmoty. Domníváme se totiž, že částice tvořící halo temné hmoty by měly mít podobné energie.

Mléčná dráha se má srazit s obřím oblakem. Jakou to představuje hrozbu pro Zemi?
Magazín

Mléčná dráha se má srazit s obřím oblakem. Jakou to představuje hrozbu pro Zemi?

"Analýza jasně ukazuje, že přebytek gama záření se soustřeďuje v galaktickém centru, což je přesně to, co bychom očekávali v srdci Mléčné dráhy, pokud je temná hmota ve skutečnosti novým druhem částic."

Zdroje:

www.livescience.com

www.wired.com

www.quantamagazine.org

Tagy energie Galaxie Mléčná dráha Mezinárodní vesmírná stanice NASA temná hmota záření