Tato "záře" má podobu gama záření a vědci si jí všimli v datech z vesmírného teleskopu NASA Fermi již v roce 2009.

Ze středu Mléčné dráhy vychází silná záře

Záření známé jako GeV Excess v galaktickém centru. Nové údaje naznačují, že je vytvářeno "temnou hmotou" nebo také "hmotou duchů". Ta by údajně mohla tvořit až 80 % hmoty vesmíru.

Vědci analyzovali data získaná pomocí Fermiho velkoplošného teleskopu, shromážděných za dlouhých 11 let. Ty porovnaly s daty z detektoru Pamela a z experimentu Alpha Magnetic Spectrometer, jež proběhl na palubě Mezinárodní vesmírné stanice.

Analýza naznačuje, že "záře" je způsobena temnou hmotou, která tvoří 80 % veškeré hmoty ve vesmíru.

Vědci se domnívají, že je tato "záře" způsobena dosud neznámým druhem částic v centru Galaxie.

Temnou hmotu jsme dosud byli schopni detekovat pouze prostřednictvím jejího gravitačního působení na jiné objekty.

Vědci „hmotu duchů“ neumí vysvětlit

Mattia Di Mauro z Národního ústavu jaderné fyziky řekl: "Použitá metodika analýzy poskytla velmi důležité informace o prostorovém rozložení přebytku gama záření, které mohou vysvětlit, co generuje přebytek vysokoenergetických fotonů v galaktickém centru."

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Di Mauro dodal, že nová data znehodnocují několik předchozích teorií.

"Pokud by byl přebytek způsoben například interakcí mezi kosmickým zářením a atomy, očekávali bychom jeho větší prostorové rozložení při nižších energiích a menší rozptyl při vyšších energiích v důsledku šíření kosmických částic. Moje studie naopak zdůrazňuje, jak se prostorové rozložení přebytku nemění v závislosti na energii," řekl Di Mauro.

"Tento aspekt nebyl nikdy předtím pozorován a mohl by být vysvětlen interpretací přítomnosti temné hmoty. Domníváme se totiž, že částice tvořící halo temné hmoty by měly mít podobné energie.

"Analýza jasně ukazuje, že přebytek gama záření se soustřeďuje v galaktickém centru, což je přesně to, co bychom očekávali v srdci Mléčné dráhy, pokud je temná hmota ve skutečnosti novým druhem částic."

Zdroje:

www.livescience.com

www.wired.com

www.quantamagazine.org