Planety a měsíce, které nás obklopují, jsou totiž mnohem aktivnější a dynamičtější, než vědci dříve předpokládali. Pokud existuje život v naší sluneční soustavě někde jinde než na Zemi, je pravděpodobné, že se drží na některém z těchto nebeských těles.

7 míst s existencí života

Europa je místem, kde je existence života již dlouho předpokládána. Čtvrtý největší Jupiterův měsíc by mohl obsahovat více vody než všechny pozemské oceány dohromady. A tam, kde je voda, by skutečně mohl být i život. Tloušťka ledu na povrchu Europy se odhaduje na zhruba 16 km. To znamená, že jakýkoli život v oceánech pod ním by musel být závislý na jiném zdroji energie než na fotosyntéze.

Existence života se předpokládá také na Rudé planetě. Jeden z vědců, Joot Houtkooper z univerzity v německém Giessenu, se domnívá, že by na Marsu mohl existovat typ života, který je závislý na směsi vody a peroxidu vodíku. Vzhledem k blízkosti Marsu by nejlepším místem pro hledání života mohla být jeho slaná voda, která se v létě objevuje v kráteru Horowitz.

Enceladus, šestý největší Saturnův měsíc, je zajímavý jako možný domov mimozemského života z mnoha stejných důvodů jako Europa. Enceladus má také podpovrchové oceány pod izolační vrstvou ledu. To by mohlo znamenat existenci tepla, energie i složitých molekul podporujících život.

Největší Saturnův měsíc Titan je jediným nebeským tělesem ve sluneční soustavě, o němž je známo, že má na povrchu kromě Země také kapalná jezera. Ta jsou však naplněna spíše tekutým etanem a metanem než vodou a jsou neustále doplňována uhlovodíkovými dešti z atmosféry. Přestože na Titanu panuje mrazivá teplota -200 stupňů Celsia, vědci možnost existence života nevylučují.

Podobnost se Zemi jako jasné "ano"

Ačkoliv je na povrchu Venuše teplota vyšší než 450 stupňů Celsia, podle vědců by zde mohly být i části, kde by klima více odpovídalo Zemi. Vysoko v hustých mracích Venuše se totiž nachází vodní pára, kyslík, oxid siřičitý a oxid uhelnatý. Ty by mohly být zdrojem potravy pro případné mikroskopické Venušany.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Nedávný průlet sondy New Horizons kolem Pluta odhalil, že ledový svět a jeho největší měsíc Charon vykazují překvapivě aktivní geologickou činnost. Tento objev vedl mnoho vědců k úvahám, zda se zde mohou nacházet i podpovrchové oceány. Na Plutu se rovněž nacházejí ledové hory, které jsou zhruba 11 000 metrů vysoké. Vzájemné gravitační působení Pluta a Charonu, které je hnací silou těchto geologických změn, by také mohlo poskytovat dostatek tepla a energie pro život. Ten by se mohl skrývat v případných zásobárnách kapaliny, jež by mohly existovat pod povrchem.

Největší Jupiterův měsíc, Ganymed, je také kandidátem na mimozemský život. Výzkumy totiž naznačují, že i on by mohl mít podzemní kapalný oceán. Na rozdíl od Europy se však kapalina na Ganymedu pravděpodobně nenachází v hloubce menší než 60 kilometrů pod povrchem, takže je nesmírně obtížné dostat tam sondu, která by byla schopná to prověřit.

Zdroje:

futurism.com

alienradar.net

www.space.coml