European Organisation for Astronomical Research in the Southern Hemisphere byla založena v roce 1962 pěticí států - Německem, Nizozemskem, Francií, Belgií a Švédskem. Cílem projektu je spojit nejlepší vědce a inženýry z celého světa a umožnit jim dosáhnout nových astronomických objevů. Dnes ESO podporuje dohromady 16 zemí, včetně České republiky. 

Fotografie byla vytvořena pomocí dalekohledu VLT (Very Large Telescope) a speciálního spektrografu s nízkou disperzí, který dokáže rozptýlit světlo a pomoci tak odborníkům studovat chemické složení vesmírných struktur nebo odhadovat vzdálenosti kosmických objektů.

Zrod hvězdy

Proměnná reflexní mlhovina v souhvězdí Jednorožce již byla několikrát podrobně studována. Podle Evropské observatoře ale snímky postrádaly detaily, jimiž se pyšní letošní fotografie. Na ní lze rozeznat plynný vodík zářící modrou barvou a síru zahalenou do červeného roucha. 

Dalekohled zachytil centrální část sedm světelných let dlouhého útvaru skládajícího se ze studeného molekulárního plynu a prachu, z nichž se rodí nová slunce. Struktury tohoto typu vznikají v době, kdy mladé modré hvězdy svým větrem a silným ultrafialovým zářením odfukují hmotu ze svého okolí. 

Samotný zrod hvězdy je složitý proces. Plynová a prachová mračna musí být velmi řídká. Jejich hustota se odhaduje na několik atomů na centimetr krychlový. I přesto na sebe jednotlivé molekuly působí gravitační silou a pomalu, ale jistě se pohybují k sobě. Oblasti, kde jsou shluky největší, se nazývají globule. Ty se zvětšují a zahřívají do té doby, než vytvoří kouli o velikost zhruba sluneční soustavy - protohvězdu.

Mlhovina Kužel

Protohvězda stále zvyšuje svou teplotu a velikost. Do té doby, než její vítr odfoukne další materiál a začne probíhat termojaderná reakce. Tato chvíle se považuje za okamžik vzniku hvězdy. Mlhovina Kužel může pravděpodobně za zrod již šesti kusů, které lze rozeznat v jejím okolí.

Zdroj: Youtube

Amatérští astronomové a majitelé 10palcových a větších dalekohledů mohou celou strukturu poměrně snadno najít. Nachází se v severní části Monoceros, severně od linie vedoucí od Procyonu v Canis Minor k Betelgeuse v Orionu a nedaleko jasnější Růžové mlhoviny.

Zdroj:

www.constellation-guide.com, www.cs.wikipedia.org, www.space.com, www.eso.org