Pozoruhodný muž

Tolotos se narodil v roce 1856 a jeho život se vyznačoval mimořádným nedostatkem kontaktu s okolím. Tolotos až do svých posledních dnů nespatřil obraz ženy.

Tolotos prožil dětství plné bolesti a samoty. Jeho matka zemřela jen několik hodin po jeho narození, což výrazně ovlivnilo jeho život. Zůstal sirotkem bez matčiny náruče. Přesto Tolotos nezůstal sám. 

Adoptovali ho pravoslavní mniši žijící v odlehlém klášteře na hoře Athos v Řecku, místě opředeném mystikou a zbožností.

Přísná pravidla, jimiž se řídil život mnichů na hoře Athos, však byla neúprosná. Staletí starý zákon nařizoval, že do posvátného prostoru nesmějí vstoupit ženy ani domácí zvířata. 

Toto nařízení, jehož kořeny sahají až do 10. století, mělo za cíl udržet závazek mnichů k celoživotnímu celibátu. Pro Tolota tak tento zákon vymezoval hranice jeho existence. Života omezeného na zdi kláštera.

Uprostřed starobylých tradic a neporušené samoty zůstávala Tolotosova zvědavost na okolní svět nečinná. Nikdy se neodvážil překročit brány kláštera a nesnažil se překonat hranice, které utvářely jeho život. 

Zatímco svět procházel nejrůznějšími proměnami - od vynálezu automobilu přes vznik letadel až po kouzlo kinematografie - Tolotos zůstal těmito milníky zcela nedotčený.

Nikdy neviděl ženu

Tolotosův život vyhasl v roce 1938, ve věku 82 let. Nepoznamenala jej přítomnost žen ani zázraky moderní techniky. Jak se zdá, nevýraznější událostí Tolotosova života tak byla skutečně jeho smrt. 

Pro více informací se podívejte na toto video: 

Zdroj: Youtube

Mniši v kláštěře mu vystrojili jedinečný a slavnostní pohřeb. Byl ukončením života muže, který nikdy nepoznal svody opačného pohlaví.

Zpráva o Tolotosově smrti se objevila v novinách 29. října 1938. Článek představoval muže, který žil mezi zdmi kláštera a naprosto nic netušil o vývoji světa. Muže, který lpěl na posvátných tradicích hory Athos. Jediného místa, které znal.

Hora Athos dnes tvoří součást seznamu světového dědictví UNESCO a přitahuje poutníky, učence a zvědavce z celého světa. Zákon, který vymezoval Tolotosovu existenci, zůstává i nadále nedotčený.

Ačkoli se může zdát, že příběh Mihaila Tolotosa byl plný omezení a pro muže jako takového příliš krutý, je připomínkou života nedotčeného jakýmikoli změnami.

Zdroje: greekreporter.com, www.dailymail.co.uk, www.storypick.com