Tito mniši, kteří žijí v ústraní ve vzdálených a tajných klášterech, si osvojili starobylé učení a získali mimořádné schopnosti, které jsou pro moderní vědu nepochopitelné. Ostatně, nejde jen o himalájské mnichy, ale obecně o sílu meditace, o níž pojednává i toto video:

Zdroj: Youtube

Co je meditace g-Tummo?

Jedním z takových jevů je meditace "g-Tummo", kterou mniši praktikují. Díky této technice prokázali úžasnou schopnost zvýšit teplotu svých prstů na rukou a nohou až o více než 8 stupňů Celsia. Ještě pozoruhodnější je, že během této meditace dokážou sušit prostěradla namočená v ledové vodě, a to pouze pomocí tepla svého těla. Protože vědci byli svědky toho, jak z prostěradel při sušení vychází pára, jedná se o pro ně skutečně nepochopitelný pohled.

Výzkumník z Harvard Medical School Herbert Benson, který měl možnost studovat tyto mnichy v Indii v 80. letech 20. století, byl jejich schopnostmi ohromený. Mniši se dostávali do hlubokých stavů meditace, soustředili svou mysl a zdánlivě ovládali teplotu svého těla podle libosti. Takový projev převahy mysli nad hmotou vědce ohromil.

Meditace g-Tummo má hluboké kořeny v posvátných tradicích buddhismu vadžrajána a bonu, které jsou známé využíváním "vnitřní energie" a vyvoláváním intenzivních pocitů tělesného tepla v páteři. Specifika této techniky však zůstávají vědecké komunitě z velké části neznámá. Pokud se s nimi chcete seznámit, podívejte se na toto video:

Zdroj: Youtube

Metabolická proměna ve spánku

Mniši navíc během hlubokých meditačních stavů dosáhli nebývalého snížení metabolismu - o neuvěřitelných 64 procent. Tato úroveň metabolické kontroly přesahuje vše, co bylo pozorováno u běžných lidí. Pro srovnání, metabolismus běžného člověka se během spánku sníží pouze o 10-15 procent a během základních meditačních praktik asi o 17 procent.

V dalším experimentu, který vědci vůbec nechápou, mniši strávili zimní noc v mrazivé nadmořské výšce 4 500 metrů v Himaláji, kde teplota klesla až pod minus 18 stupňů Celsia. Mniši, odění pouze do vlněných šál, spali klidně, aniž by se k sobě choulili nebo třásli. Po probuzení se vrátili do svých klášterů s pocitem, že jsou oživení a plní energie.

Tajemství si mniši střeží

Zatímco tyto mimořádné výkony stále fascinují badatele, přesné mechanismy, které stojí za schopnostmi mnichů, zůstávají hlubokou záhadou. Míra, do jaké dokážou využít svou mysl k ovlivňování tělesných funkcí, se vymyká vědeckému vysvětlení.

Himálajští mniši střeží tyto mocné meditační techniky jako přísně střežená tajemství, která se v jejich náboženských centrech v odlehlé himálajské oblasti předávají z generace na generaci.

Závěr harvardské studie vyvolal nový zájem o sílu meditace a vybízí k zamyšlení nad tím, zda tyto výjimečné schopnosti vyplývají z prastaré moudrosti, nebo z říše možností, které západní společnosti dosud neprozkoumaly.

Realita, ve které žijeme, není konečná

Jak to výstižně popsal profesor Herbert Benson: „Buddhisté cítí, že realita, ve které žijeme, není konečná. Existuje jiná realita, do které můžeme vstoupit a není ovlivněná našimi emocemi, naším každodenním světem. Buddhisté věří, že tohoto stavu mysli lze dosáhnout konáním dobra pro druhé a meditací. Teplo, které při ní vytvářejí, je jen vedlejším produktem meditace g-Tummo."

Studium meditačních schopností himálajských mnichů nepřestává vědce fascinovat a je pro ně výzvou, neboť je zanechává v úžasu nad bezbřehým potenciálem lidské mysli a tajemstvími, která leží mimo naše současné chápání.

Zdroje: curiosmos.com, studie- www.ncbi.nlm.nih.gov/PMC3612090/, www.quora.com