Civilizace Moche vzkvétala v severním Peru a její stejnojmenné hlavní město se nacházelo poblíž dnešního Moche v Trujillu. Archeologové, kteří studují ikonografii a architekturu této kultury, se domnívají, že civilizace byla autonomním státním útvarem, který sdílel společnou kulturu. Ze všech obyvatel vynikali zejména kněží, kteří měli vysoké společenské postavení. A nejinak tomu bylo i s kněžkami. Tato nově objevená těla dále ilustrují, jak kněžstvo drželo společenskou kontrolu nad lidem Moche, o němž se toho v současné době tolik dozvídáme.

Proč se vědci domnívají právě toto?

Zdroj: Youtube

Děti s tetováním a kostry bez nohou

Z nalezených hrobů vyplynulo, že některá z pohřbených těl byla zohavena: Byly jim odstraněny nohy a na lebky jim bylo vtisknuto tetování. Zejména dvě z pohřbených dětí byly nalezeny se zvláštními symboly vyobrazenými na přední straně lebek. Předpokládá se, že tetování byla provedena buď na jejich kůži, nebo možná znaky, které se dostaly pod kůži, poskvrnily základní kosti. A naopak jedna jiná mrtvola byla nalezena s žezlem, s nímž byla pohřbena. U dalšího jedince předpokládají antropologové právě jeho vysoké postavení, jelikož byl nalezen uvnitř místnosti s vysokým stropem. Domnívají se, že se jednalo právě o kněze. Většina koster, bez ohledu na postavení, měla odstraněné nohy. Ve zprávě v deníku The Daily Mail uvedl vedoucí projektu Edgar Bracamonte z Národní univerzity v Trujillu v Peru, že zatím není jasné, zda byly nohy těchto lidí zohaveny ještě za jejich života, což by měly odhalit až další testy.

Vysoké postavení rovná se pohřby s předměty

Kultura Wari vzkvétala v jižní části centrálních And a v pobřežní oblasti dnešního Peru přibližně v letech 500 až 1000 n. l. Týmu archeologů se podařilo objevit jejich starověký chrám z let 800 a 850 n. l., v němž se již v době jeho stavby nacházelo několik hrobek. Na pohřebišti chrámu byly nalezeny velbloudí kosti, vyřezávané předměty, lahve a kovové předměty, které mohly sloužit jako obětiny.

Zvláštností je, že některé z měděných obětních předmětů nalezených v hrobech vypadají jako ze zlata. Jedná se nejen o předměty Moche, ale také o objevy z archeologické lokality Huaca Santa Rosa de Pucala v okrese Pucala v severozápadním peruánském regionu Chiclayo. Celá tato oblast je považována za obřadní centrum. I proto se archeologové domnívají, že osoba pohřbená s žezlem a osoba umístěná v komoře s vysokou střechou měly obě vysoké postavení a pravděpodobně se mohlo jednat o kněze národa Moche.

Oblast je na archeologické nálezy skutečně bohatá. Kromě kosterních pozůstatků a předmětů byly o kus dále, jen několik kilometrů od Huaca Rajada, známého také jako Sipan, objeveny další nálezy. Místo Sipan je proslulé starobylou hrobkou pána ze Sipanu a koncem 80. let 20. století zde objeveny královské hrobky. Tři z nich byly plné pokladů ve 105 stop vysoké pyramidě a vedoucí archeolog Christopher Donnan z Kalifornské univerzity uvedl, že se jedná o jedny z nejbohatších hrobek, které kdy byly nalezeny".

Kulturou Moche se zabývá i výzkumná práce vědců Luise Jaimeho Castilla Butterse a Santiaga Uceda Castilla. Kultura Moche totiž odkrývá neustále nové a nové poznatky a vědci se domnívají, že by se v údolí Moche mohl navíc nalézat i architektonický komplex zvaný Huacas de Moche (Mochské pyramidy), od něhož se název celé kultury odvozuje.

Zdroje: en.wikipedia.org, latinamericanstudies.org, www.thoughtco.com, smarthistory.org