Aktualizovaná aplikace WorldOne počítačového průkopníka Jaya Forrestera se dívala na svět jako na jeden systém. Zohledňovala trendy, jako úroveň znečištění, populační růst, množství přírodních zdrojů a celkovou kvalitu života, vytvořené na základě dat nasbíraných od roku 1900. Tzv. elektronická prohlídka našeho chování a jeho vyhodnocení vyrazila odborníkům dech.

Vědci z MIT, kteří s programem pracovali, doufali, že jim ukáže jak nastavit budoucí celosvětovou udržitelnost. Místo toho ale předpověděl, že pokud se populační a průmyslový růst nezmění, vyústí v roce 2050 globálním kolapsem. První zlomový bod stanovil kolem roku 2020.

Model WorldOne

Data konkrétně ukázala, že kvalita života se do roku 1940 zvyšovala. Pak ale začala prudce klesat. Důvodem byl nárůst obyvatelstva a s tím související nižší nabídka přírodních zdrojů, plnohodnotné stravy a prostoru. 

Zdroj: Youtube

Grafy naznačovaly, že první kritický milník přijde v roce 2020. Hlavním důvodem bude především znečištěné ovzduší. Program totiž vypočítal, že zároveň s přelidněním se zvýší také množství oxidu uhličitého v atmosféře. „Pokud s tím nic neuděláme, kvalita života klesne na nulu,” varuje moderátor v dokumentu. „ A kolem roku 2040 až 2050 přestane existovat civilizace taková, jak ji známe. Konec bude neodvratný”

Poté, co vědci v roce 1973 zveřejnili svá zjištění v publikaci Meze růstu, se zvedla vlna nevole. „Z našeho pohledu jsou výsledky prázdné a zavádějící,” napsal New York Times. „Není možné zastavit pokrok.” Jak ale ukazují výzkumy, závěry počítače jsou děsivě přesné. „Proto můžeme očekávat rané fáze globálního zhroucení,” upozorňuje Dr. Graham Turner z University of Melbourne.

Nastane konec naší civilizace?

Se svým týmem se rozhodl, že scénáře, jež navrhl WorldOne, zkontroluje. Shromáždil údaje z OSN, americké národní správy oceánů a atmosféry a dalších zdrojů a porovnal je s grafy z roku 1973.

Zdroj: Youtube

„Podle MIT by rostoucí populace a požadavky na materiální bohatství vedly k větší průmyslové produkci a znečištění. Naše studie potvrdila, že se to skutečně děje,” říká Turner. „První fáze možná již začala globální finanční krizí v letech 2007 až 2008. Vyšší ceny nutí k zadlužování, konvenční produkce ropy dosáhla svého vrcholu a podle Světové zdravotnické organizace znečištěný vzduch každý rok předčasně zabije 7 milionů lidí. Nenaznačujeme, že kolaps světové ekonomiky, životního prostředí a civilizace je jistý. Bijeme však na poplach.”

Zdroje: www.theguardian.com, www.bigthink.com, www.sciencealert.com