Je součástí rozlehlého korálového systému známého jako Belizský bariérový útes, jenž byl v roce 1996 zapsán na seznam světového dědictví UNESCO. Je přibližně 300 metrů široká a 124 metrů hluboká. Voda v ní je tak čistá, že potápěči mohou rozeznat i ty nejmenší jeskynní útvary a mořskou zvěř.

To vedlo k tomu, že je Velká modrá díra v Belize hodnocena jako jedna z nejlepších lokalit pro ponor na světě. Instruktor potápění Ilya Rosado ale upozorňuje, že to není až tak pravda. „Navštívit ji může pouze zkušený jedinec s velkou mírou zodpovědnosti. Je totiž nebezpečná,” říká.

Potápění v Modré díře

Dobrodružství se tak mohou účastnit pouze ti, již absolvovali alespoň 24 ponorů. Cesta do hlubin začíná u písčitého vápencového šelfu, který díru obklopuje. Po cca dvou minutách sestupu již nadšenci klesající ke dnu spatří siluety karibských útesových žraloků. V hloubce třiceti metrů se již mohou dotknout masivních krápníků, vytvořených během poslední doby ledové asi před 14 000 lety.

Zdroj: Youtube

Právě ty jsou tichým důkazem, že Velká modrá díra byla kdysi masivní jeskyní a nacházela se nad vodou. Poté, co hladina moří začala stoupat a byla zaplavena, její strop se zhroutil a vytvořil tak prohlubeň.

„V hloubce 40 metrů pak potápěči zažívají podivný stav, s nímž se začátečníci špatně vyrovnávají,” říká Ilya Rosado. „Bzučení v uších, mlhavé vidění a ztrátu kontroly. To vše jsou následky tzv. dusíkové narkózy, která souvisí s nižší koncentrací kyslíku. Když lidé dokáží potlačit stres, mohou v této oblasti zůstat přibližně pět minut a kochat se okolím.”

Dusíková narkóza

Účinky dusíkové narkózy jsou mezi potápěči velmi proměnlivé. Proto je považována za život ohrožující. Zvýšení parciálního tlaku dusíku v krvi totiž vede k poruchám manuální zručnosti, halucinacím a nakonec ke strnulosti. Smrt může nastat v důsledku narušeného úsudku, nehody či kómatu.

Zdroj: Youtube

Jak ukázala expedice v roce 2018, jejímž cílem bylo Velkou modrou díru zmapovat pomocí dvou dálkově ovládaných ponorek, nepříjemné smrti podlehli minimálně dva potápěči. Jejich těla byla objevena na samém dně zatopené jeskyně.

Zdroje: www.abandonedspaces.com, www.belizeadventure.ca