Věděli jste, že původně měli všichni lidé hnědé oči? Důvodem, proč se to změnilo a barva očí se rozrůznila, byly právě geny. Před 6 000 až 10 000 lety se náhle objevil jediný společný předek, díky němuž modroocí fešáci a fešandy vznikli. Zvláštní genetickou mutaci vypátral vědecký tým z Kodaňské univerzity.

V čem jsou modroocí lidé výjimeční? Podívejte se na video:

Zdroj: Youtube

Kdyby přepínač přepnul, všichni lidé by byli albíni

"Genetická mutace postihující gen OCA2 v našich chromozomech vedla k vytvoření přepínače, který doslova vypnul schopnost vytvářet hnědé oči," tvrdí profesor Hans Eiberg z katedry buněčné a molekulární medicíny. A jak to funguje trochu lidštějšími slovy? Právě tento gen OCA2 kóduje takzvaný protein P. To je gen, který se podílí na produkci melaninu. Melaning je pigment, který dodává barvu našim vlasům, očím a kůži. S tímto genem sousedí ještě jiný gen, který nedokáže OCA2 vypnout zcela, ale dokáže omezit jeho sílu a tím i produkci melaninu v duhovce. Takže se hnědé oči namíchají domodra. Účinek tohoto přepínače je tedy velmi specifický. Kdyby gen OCA2 zmizel úplně, všichni bychom byli albíni.

Podle profesora Eiberga, který se svým týmem zkoumal barvu očí napříč mnoha zeměmi po dobu více než dekády, je možné nyní tvrdit, že žádná mutace není ani negativní ani pozitivní. Všechny jsou si rovny, stejně jako někteří lidé mají vlasy, jiní pihy. Nic z toho neovlivňuje naši schopnost přežít.

Na další zajímavé video o modrých očích se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Modrá je dobrá

Nenechte se ale mýlit. Na základě výzkumu starověké DNA a molekulární biologie je zřejmé, že modrooký rys není náhodnou mutací. Je pravda, že jsme se všichni vyvinuli z hnědookých předků, kteří přišli z Afriky, ale modré oči se – stejně jako všechny další barvy – vyskytují u všech možných lidí nejrůznějších etnik. Jsou tedy přirozenou součástí naší odlišnosti a variability lidského druhu.

Všechny barvy očí lze tedy vysvětlit právě obsahem melaninu v duhovce. A protože modroocí mají pouze malou míru variability v množství melaninu v očích, je zřejmé, že vznikli z jediného předka. Všichni tedy jinými slovy zdědili tento přepínač na přesně stejném místě své DNA.

Moderní lidé přišli z Afriky s hnědýma očima

Barva našich očí patří mezi mnoho rozmanitostí přírody, která nás od sebe odlišuje. Barva očí je řízena mnohem složitěji, než se dříve soudilo. Biologie a genetika znaku barvy očí ukazují na soubor variant genetického programu a modré oči existovaly již v DNA některých nejstarších známých lidí. V roce 2018 dokonce jeden výzkum nalezl tento rys v DNA dvou různých lidských ostatků ze severní Evropy. Ty byly staré neskutečných 9 000 a 7 000 let, a to u jedinců tmavé pleti.

Tato studie také uvádí, že téměř 50 % lidí z této blízkovýchodní populace mělo modré oči! To trochu zamíchalo evolučním mýtem o barvě očí, který modré oči přisuzoval právě migraci původních moderních lidí z Afriky. Evoluční teorie tvrdila, že tito lidé se přemísťovali do oblastí s nižším obsahem světla, takže již nepotřebovali hnědé oči. Tato teorie se již nejeví jako pravděpodobná.

Modré oči tedy byly běžným lidským znakem v celé Evropě a na Blízkém východě zhruba před 4 000 lety.

Zdroje:

www.icr.org, www.sciencedaily.com