Pablo Picasso namaloval Modrý pokoj během svého pobytu v Paříži v roce 1901. Bylo mu v té době pouhých 19 a byl teprve na začátku svého Modrého období. To se vyznačovalo zájmem o pochmurné náměty a používáním chladných pigmentů.

Právě v té době vzniklý Modrý pokoj je přímo exemplárním příkladem tohoto stylu. Jeho námětem je koupající se žena, která je zobrazena v osamění a vše je zahaleno do nejrůznějších odstínů modři.

Konzervátoři tušili že má obraz nějaké tajemství, teprve nedávno byla technologie dostatečně výkonná na to, aby jej odhalila.

Jak se dívat na svět

Pablo Picasso coby představitel malířské moderny měl jasný názor: "Na věci se můžeme dívat jen jedním způsobem, dokud nám někdo neukáže, jak se na ně dívat jinýma očima".

Myslel tak nejen to, že jednotlivé avantgardní umělecké směry dokážou měnit perspektivy nazírání na umělecká díla, ale jeho myšlenka měla daleko širší kontext. Ten nyní odhalilo právě rentgenové vidění, když v roce 2014 tým badatelů a historiků umění učinil překvapivý objev.

Historie a inspirace obrazu

Než Picasso namaloval Modrý pokoj, zúčastnil se pařížské výstavy v roce 1900, kde jej inspirovaly impresionistické a postimpresionistické obrazy. Tuto inspiraci promítl právě do svého obrazu, který ovlivnili zejména Edgar Degas a Henri de Toulouse-Lautrec. Picassův ateliér na bulváru de Clichy poskytl prostředí pro tento výjev aktu ohýbajícího se ve vaně, kde pak v koupelně jako pocta visí na stěně Toulouse-Lautrecův plakát May Milton (1895).

Obraz byl poté získán do Phillipsovy sbírky v roce 1927, kdy už se však nacházel v období surrealismu. V tomto svém tvůrčí období se věnoval spíše snovému zobrazování postav se zmatenými rysy tváře a zkroucenými těly.

Zakladatel muzea Duncan Phillips však více miloval Picassova raná díla, proto obraz koupil a dodnes je tento obraz jedním z nejcennějších Picassových obrazů ve Phillipsově sbírce. V roce 2014 byl navíc prozkoumán a vyšly najevo zvláštní okolnosti.

Předpoklad potvrzen díky technologiím

Díky spolupráci několika expertů objevila Phillipsova sbírka obraz skrytý pod povrchem Modrého pokoje. Objevil se portrét vousatého muže s mašlí, který si opírá hlavu o ruku. Památkáři se domnívají, že tento obraz byl dokončen krátce před Modrým pokojem, kdy dospívající Picasso ještě neměl prostředky na podporu své plodné praxe. Jak víme, Picasso plátna často přemalovával, protože byl v té době chudý. Dodnes nevíme, kdo je onen muž na obraze, či pod obrazem, ale objev portrétu přidal Modrému pokoji další vrstvu, o níž byli experti již dlouho přesvědčeni.

K odhalení obrazu pod obrazem totiž nedošlo ze dne na den, jelikož společné studium Picassova Modrého pokoje probíhalo několik desetiletí. Již v roce 1954 si konzervátor muzea všiml nesrovnalostí ve štětcové kresbě Modrého pokoje, ale až nové technologie tuto domněnku potvrdily. Na video se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Dva Picassovy obrazy v jednom

Rentgenové fluorescenční mapování intenzity nakonec odhalilo rozložení pigmentů v celé kompozici. Poté byla v roce 2008 použita infračervená kamera a dlouhovlnný spektrální filtr a konečně v roce 2012 pak vědci použili k doplnění infračerveného skenování detektor XRF. Poté jednotliví experti dali své výsledky dohromady a jejich rozhovor odhalil mnohé o díle z raného modrého období, včetně toho, že portrét, ačkoliv není signován, se zdá být dokončeným obrazem. „Dále jsou pigmenty použité na obou obrazech totožné, což zvyšuje pravděpodobnost, že oba obrazy namalovala Picassova ruka," říká prohlášení Phillipsovy sbírky.

Zdroje: mymodernmet.com, www.theguardian.com, en.wikipedia.org/wiki/The_Blue_Room_(Picasso)