Známý biblický příběh vypravuje o náboženském a vojenském vůdci, starozákonním prorokovi, jemuž je přikládáno autorství Tóry – Mojžíšovi. Žil pravděpodobně okolo 15.–13. století před naším letopočtem a jeho postava je uznávaná několika světovými náboženstvími.

Byl to právě on, komu se na hoře Sinaj zjevil v hořícím keři samotný Hospodin. Nařídil mu, aby se vrátil do Egypta, vysvobodil svůj lid z otroctví a zavedl ho do zaslíbené země. Tak se také stalo. V cestě do Izraele však stálo moře. Za pomoci Boha nechal Mojžíš vodu rozestoupit a lidé mohli suchou nohou projít na druhou stranu. Armáda, která je pronásledovala, však takové štěstí neměla.

Mojžíš a moře

Biblické události se již několikrát dostaly pod hledáček vědců, jež se pokoušeli ověřit, zda se mohly odehrát tak, jak je Písmo svaté popisuje. Mnoho důkazů se však nenašlo. Také příběh o rozestoupení moře se dlouho nedal racionálně vysvětlit. Spekulovalo se o tsunami nebo o masivním odlivu. S první smysluplnou teorií přišli ruští hydrologové Naum Voltzinger a Alexej Androsov. Ti se soustředili na oblast přiléhající k Rudému moři a spočítali, že vodu by mohl odvát vítr. Ten by však musel mít sílu hurikánu.

Američtí vědci z Národního centra pro atmosférický výzkum s kolegy z University of Colarado tuto hypotézu rozpracovali a zjistili, že si Bible nevymýšlí. Mojžíš neprchal přes Rudé moře, ale skrze severovýchod Nilské delty. Končinu označovanou jako Moře rákosu. Překladatelé názvy místa zázraku prý zaměnili.

V této oblasti se moře mohlo opravdu doslova rozestoupit. Vědci to zjistili pomocí počítačové simulace, v níž byly zahrnuty krajinné poměry před třemi tisíci let. Šlo o reliéf území a pobřeží Středozemního moře. „V souladu s fyzikálními zákony vítr odtlačil vodu a odhalil dno," říká vedoucí projektu Carl Drews.

A moře se rozestoupilo...

Drews našel s kolegy oblast u laguny Tanis, kde vítr o rychlosti 101 km/h, vanoucí alespoň 12 hodin vkuse, dokáže odkrýt čtyř kilometrový průchod o šířce 5 km, na dobu 4 hodin. Jakmile by se vítr utišil, přílivová vlna by smetla kohokoli, kdo by se v koridoru nacházel. Právě ona laguna mohla být „Rákosovým mořem" (hebrejsky „jam suf").

Zdroj: Youtube

Řada skeptiků namítá, že statisícový zástup lidí, včetně dětí a starců, by průchod při silném větru nezvládl. S tím částečně souhlasí i samotní autoři studie, kteří předávají pomyslnou štafetu archeologům, aby na zaniklém dnu říčního koryta našli zbytky faraonových vozů a kostry vojáků.

Zdroje: www.bible.com, www.novinky.cz, www.idnes.cz