Mokele-mbembe je tajemná příšera od řeky Kongo, jíž se věnují mnohé příběhy. V nich je popsána podivná příšera, s největší pravděpodobností kryptoid. A dodnes po něm vědci i hledači senzací pátrají v rámci kryptozoologických expedic.

Na video se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Ten, kdo zastavuje tok řek

Lingalsky, tedy v místním jazyce znamená „Mokele-mbembe, ten, kdo zastavuje tok řek". Nikdo ale neví, jestli jde o vodní bytost, lidskou bytost nebo jinou tajemnou entitu.

Nejrůznější historky se však nápadně shodují na popisu tohoto stvoření: kryptoid má tělo podobné slonovi s dlouhým krkem a ocasem a malou hlavou.

Na první pohled je zřejmé, že popis se nápadně blíží některému pravěkému sauropodovi, spíše menšího vzrůstu. A právě to dodává legendě důvěryhodnosti u kryptozoologů. Domnívají se, že Mokele-mbembe by mohl být druhem reliktního dinosaura.

Nikdo jej však skutečně neviděl a neexistují žádné záznamy, které by jeho existenci potvrzovaly. A i když kolem nepolapitelné příšery Mokele-mbembe existuje několik teorií, její fyzický popis zůstává s ohledem na různé příběhy a doby většinou konzistentní.

Důkazy chybí, ale vědci doufají, že tvor je skutečný

Důkazy o existenci Mokele-mbembe však zatím tvoří pouze tvrzená pozorování, jedno nekvalitní zrnité video natočené z velké vzdálenosti a několik fotografií.

Nejpřesvědčivějším svědectvím je dosud údajné zabití tvora Mokele-mbembe, které zaznělo z úst reverenda Eugene Thomase z Ohia. Thomas byl misionář, který v Kongu působil od roku 1955. Ten prý vyprávěl v roce 1979 Jamesi Powellovi a doktoru Royi P. Mackalovi příběh o tom, že podivný a tajemný tvor byl zabit poblíž jezera Tele v roce 1959. Za dobu svého působení v Kongu shromáždil většinu prvních důkazů a zpráv. Navíc se nechal slyšet, že on sám podivného tvora dvakrát spatřil na vlastní oči.

Domorodci z kmene Bangombe, kteří žili poblíž jezera Tele, prý postavili na přítoku Tele velký ostnatý plot. Důvodem byl jejich strach a snaha zabránit Mokele-mbembe zasahovat do jejich rybolovu. I přesto se však jednomu exempláři Mokele-mbembe podařilo plot prorazit. O bodce se ale poranil natolik, že jej zranění natolik oslabilo a domorodci jej zabili.

Kdo jej pozře, zemře

Myslíte, že je možné, že u řeky Konga v odlehlé části světa údajně číhá v řekách a lagunách záhadný tvor podobný sauropodovi a chrání místní lid?

Jak zmiňuje pastor Thomas, oba pygmejové, kteří zvíře ulovili, napodobovali jeho křik. Zraněné zvíře bylo dobito kopím. „Později se konala hostina vítězů, při níž se vařily a jedly části zvířete. Ti, kdo se hostiny zúčastnili, však nakonec zemřeli, ať už na otravu jídlem, nebo přirozenou smrtí," končí reverendovo vyprávění.

Zdroj: Youtube

Zdroje:

mysteriesrunsolved.com

en.wikipedia.org