Stejně jako Lenin a Stalin, ani Molotov nepoužíval své pravé příjmení. Původně se jmenoval Skrjabin, což se mu špatně vyslovovalo, neboť trpěl zadrháváním v řeči. Jméno "Molotov" bylo jednodušší, a navíc znělo údernicky. "Molot" totiž v ruštině znamená kladivo.

Stalinův nejvěrnější

Možná to byl i tento pseudonym, co Vjačeslavovi pomohlo k vzestupu na přední příčky bolševické strany. Bezmezná oddanost Stalinovi ho pak vynesla na místo nejvyšší: ve 30. letech byl de fakto druhým nejmocnějším mužem Sovětského svazu.

Lenin ho nazýval "odporným byrokratem" a Trockij "zosobněnou průměrností". Stalinovi se ale takový typ přesně hodil. Molotov se aktivně ujal procesu kolektivizace, a navíc ho kreativně napadlo, že by ožebračení zemědělci mohli místo práce na polích stavět dálnice. Naplánoval první pětiletku i postihy za její neplnění. Byl tak přímo zodpovědný za hladomor na Ukrajině a masové umírání kulaků nasazených na nelidsky těžkou práci.

V jeho kompetenci bylo také podepisování rozsudků smrti. Celkem jich podepsal 372, čímž předčil samotného Stalina. Jeho podpis se objevil i pod příkazem k takzvanému Katyňskému masakru, při kterém bylo povražděno 22 tisíc polských důstojníků a intelektuálů.

V učebnicích dějepisu se jeho jméno objevuje v souvislosti s paktem Ribbentrop–Molotov, což byla smlouva o neútočení uzavřená mezi nacistickým Německem a Sovětským svazem. Rusové o ní dodnes neradi hovoří, protože jde o důkaz, že Sověti v druhé světové válce zpočátku nestáli na správné straně barikády. Přesunuli se tam až poté, co Hitler smlouvu porušil a Rusko napadl.

Košíky s chlebem a koktejly

Stalin naopak německou agresi v první fázi války využil k naplnění vlastních dobyvačných zájmů. 30. listopadu 1939 Sověti napadli Finsko, aniž mu oficiálně vyhlásili válku. Když se svět tázal, proč jsou Finové bombardováni, Molotov cynicky odpověděl, že nejde o žádné bomby, ale potravinovou pomoc. Finové proto začali sovětským leteckým pumám říkat "Molotovovy košíky s chlebem" a na nepřátelské tanky házeli podomácku vyrobené zápalné lahve se vzkazem, že jde o "koktejly pro Molotova".

Jak se tyto koktejly v současné době vyrábějí na Ukrajině, přibližuje video:

Zdroj: Youtube

Vjačeslav Molotov byl jedním z mála osob z nejbližšího Stalinova okolí, které se na výsluní udržely až do diktátorovy smrti. Musel kvůli tomu ale skousnout mnohé. Třeba zatčení své manželky Poliny, kterou prý zbožňoval a na všechno jí kýval. Polina byla židovského původu a dotkly se jí čistky, které Stalin rozpoutal na počátku 50. let vůči Židům. Naštěstí skončila "jen" ve vězení a po Stalinově smrti v roce 1953 byla okamžitě propuštěna.

Nástup umírněného Chruščova nevítal Molotov zrovna s nadšením. Nové vedení nevědělo, jak se Stalinova patolízala elegantně zbavit, a tak ho učinilo velvyslancem v Mongolsku. V posledních letech života Molotov trpěl Alzheimerovou chorobou, ale přesto se dožil úctyhodných 96 let.

Zdroje: news.co.uk, www.nytimes.com, en.wikipedia.org