Ponořme se do nových detailů kolem “mikrozáběru” krku Mony Lisy a odhalme tajemství, které bylo dlouho skryté. Díky nedávnému ‎‎výzkumu italského historika Silvana Vincentiho se ‎‎‎zdá, že u krku Mona Lisy, nejslavnějšího obrazu světa, se objevuje dnes již velmi zničený most Romito di Laterina v Arezzu, který dílu dodává novou hloubku a historickou souvislost. Objev nabízí nové pohledy na vznik uměleckého díla. 

Celé městečko je vzhůru nohama

Obraz vznikl Ve Florencii na počátku 16. století a zobrazuje Lisu del Giocondo. Identita ženy je tedy více méně jasná, ale ohledně mostu záhada trvala mnohem déle. Různé teorie v minulosti přitom identifikovaly most jako Ponte Buriano poblíž Lateriny, nebo Ponte Bobbio v severoitalském městě Piacenza.

Poté, co byl nový objev zveřejněný, ovládlo obyvatele malého městečka v Toskánsku velké vzrušení. Navíc ohledně tohoto mostu byly vedeny četné diskuse, které v průběhu let podnítily nesčetné spory.

Starostka města Simona Neri uvedla, že tato teorie vyvolala v malém městečku velké pozdvižení. „Musíme se pokusit ochránit to, co z mostu zbylo, což bude vyžadovat finanční prostředky," řekla.

Podél části řeky Arno, která prochází kolem zbytků mostu Ponte Romito, vzniká dle slov starostky cyklostezka. Proto nyní všichni doufají, že spojení mostu s Monou Lisou přivede do oblasti více turistů.

Jak byl most nalezený?

V článku deníku The Guardian je zdůrazněná práce italského historika Vincentiho, který tvrdí, že se mu podařilo identifikovat most v pozadí Mony Lisy. Podle jeho názoru se jedná o zničený most v malebné toskánské krajině v Itálii. Zjištění vycházejí z důkladného zkoumání historických záznamů, zeměpisných charakteristik a pečlivého smyslu pro detail Leonarda da Vinciho. Na základě historických dokumentů a snímků z dronu a porovnáním obrazu s fotografiemi oblasti Vinceti si je historik jistý, že se jedná o "etrusko-římský most, Romito".

Dobové dokumenty ve florentském státním archivu, ukazují, že v letech 1501-1503 byl most velmi rušným a funkčním mostem," tvrdí Vinceti, který dodává, že právě v té době se v této oblasti dá Vinci zdržoval. Most ve své době představoval zkratku, která zkrátila cestu mezi Arezzem, Fiesole a Florencií o několik hodin. U dnes zničeného mostu Vinceti změřil šířku mezi břehy řeky a podle velikosti zbývajícího oblouku zjistil, že se přes tento úsek klenuly přesně čtyři stejně velké oblouky, jak je namalováno na obraze. Na video se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Romito není jen bezvýznamný most

Nejvýmluvnějším detailem, který pomohl most identifikovat, byl počet oblouků. Most na obraze i Romito mají čtyři oblouky, ale most Ponte Buriano, o němž se též uvažovalo, má oblouků šest, a Ponte Bobbio dokonce více než šest. I když se z mostu Romito, který se táhl přes řeku Arno, dnes zachoval pouze jeden oblouk, zdá se, že by mohl být skutečně zvěčněný na Leonardově nejslavnějším díle.

Most Romito most má historický význam, protože byl postavený ve středověku a sloužil jako důležitá spojnice obchodních cest v regionu. Historici umění a odborníci se domnívají, že začlenění mostu odráží Leonardův záměr zasadit portrét do konkrétní doby a místa a vyvolat tím v lidech pocit známosti a spojení s místem. Umístění a vyobrazení mostu navíc může mít symbolické významy, které dále přispívají ke komplexnosti obrazu.

Byl to Leonardův záměr?

Zkoumání krku Mony Lisy zblízka a identifikace mostu Ponte Buriano odhalily záhadu, která učencům unikala po staletí. Přítomnost mostu odhaluje Leonardovu pečlivost věnovanou detailům a jeho snahu o zakomponování realistických krajin do obrazů, tedy touhu vnést do umění historické a geografické prvky.

Pochopením konkrétního mostu zobrazeného na pozadí je možné da Vinciho lépe pochopit a porozumět jeho touze splétat v obrazech složité příběhy. Nový objev vybízí k dalšímu zkoumání historického, kulturního a symbolického rozměru Mony Lisy a nabízí nový pohled na jedno z nejslavnějších uměleckých děl světa. Zároveň inspiruje k dalším diskusím mezi historiky umění, badateli a nadšenci a rozšiřuje naše chápání uměleckých záměrů Leonarda da Vinciho. Zdůrazňuje také význam mezioborové spolupráce a sílu technologického pokroku při odhalování skrytých tajemství v ikonických uměleckých dílech.

Zdroje: greekreporter.com, www.theguardian.com